Nasze studia, Twój sukces!

POWER IMPLANT nowy program dla kandydatów

PI_new_04_sm


POWER IMPLANT

Nasza siła w Twoich rękach!
program indywidualnego mentoringu naukowego
dla studentów I roku

 

POWER IMPLANT to unikatowy, nowatorski program Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej skierowany do ambitnych kandydatów na studia. Celem programu POWER IMPLANT jest umożliwienie studentom pierwszego roku studiów I stopnia jak najlepszego rozwoju naukowego, dostosowanego do indywidualnych zainteresowań i preferencji studenta. W ramach programu POWER IMPLANT Wydział Mechaniczny Technologiczny obejmuje uczestników indywidualnym mentoringiem naukowym oraz oddaje w ich ręce swój potencjał ułatwiając dostęp do posiadanych zasobów.

Dla kogo POWER IMPLANT?

Udział w programie zostanie zaproponowany co najmniej pięciu kandydatom z każdego kierunku studiów z najlepszym wynikiem osiągniętym w postepowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku równorzędnych wyników osiągniętych przez większą liczbę kandydatów, o uczestnictwie w programie zdecyduje rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, student może nie wyrazić chęci skorzystania z propozycji uczestnictwa. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o objęciu programem większej liczby studentów danego kierunku, co nie powoduje zmniejszenia liczby miejsc dla studentów innych kierunków.

Co daje  POWER IMPLANT?

Uczestnicy programu wskażą w ankiecie na swoje zainteresowania i preferencje. W zależności od zawartości ankiety uczestnikom zostanie przydzielony mentor naukowy i jednostka patronacka (Instytut lub Katedra). Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie mentora zarówno w zaplanowaniu osiąganiu kamieni milowych własnego rozwoju naukowego (wskazanie możliwości badawczych i kierunków rozwoju danego obszaru, pomoc w prawidłowym doborze źródeł, narzędzi, konsultacja projektów) jak również w sprawach organizacyjnych (znajomość procedur, struktury organizacyjnej, doświadczenie w aplikowaniu o projekty, stypendia). Dzięki patronatowi jednostki (Instytut lub Katedra) uczestnicy uzyskają ułatwiony dostęp jej do zasobów, w tym zasobów laboratoryjnych (w miarę możliwości organizacyjnych i formalnych). Uczestnicy będą mogli korzystać z potencjału wynikającego ze współpracy mentora i jednostki patronackiej z partnerami zewnętrznymi (w tym z partnerami przemysłowymi), a także korzystać z ofert dodatkowych, w tym szkoleń organizowanych na Wydziale na preferencyjnych warunkach. Szczegółowe informacje dotyczące korzyści dodatkowych i ofert specjalnych dla uczestników będą im przekazywane w trakcie trwania programu.

POWER IMPLANT program indywidualnego mentoringunaukowego