Nasze studia, Twój sukces!

Postępowania Habilitacyjne

dr inż. AGATA ŚLIWA
dr inż. KRZYSZTOF MORACZEWSKI
dr inż. DARIUSZ BARTOCHA
dr inż. WIRGINIA PILARCZYK
dr inż. MAGDALENA STEPCZYŃSKA