Nasze studia, Twój sukces!

Pełnomocnicy i Koordynatorzy

Pełnomocnicy Dziekana ds. Kierunku Studiów

AUTOMATYKA I ROBOTYKA – dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ, MT_AiR@polsl.pl
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz MECHANICAL ENGINEERING – dr inż. Damian Skupnik, MT_MiBM@polsl.pl
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – DUALNE – dr hab. inż. Janusz Śliwka, prof. PŚ, Studia_dualne_RMT@polsl.pl
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – dr inż. Małgorzata Olender-Skóra, MT_ZiIP@polsl.pl
MECHATRONIKA – dr inż. Wawrzyniec Panfil, MT_MTA@polsl.pl
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – dr inż. Barbara Grzegorczyk, MT_IM@polsl.pl
NANOTECHNOLOGIA – dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ, MT_NANo@polsl.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
dr hab. inż. Marek Płaczek (RMT2)
Pełnomocnik Dziekana ds. BHP
dr inż. Jarosław Mikuła (RMT1)
nr telefonu 032 237 29 03
e-mail: jaroslaw.mikula@polsl.pl
nr pokoju 363
wraz z Komisją, powołaną pismem wg rozdzielnika nr 7/11/12 z dnia 25.01.2012r.
Pełnomocnik Dziekana ds. Domu Studenckiego SOLARIS
dr inż. Adam ZARYCHTA (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Absolwentami Wydziału Mechanicznego Technologicznego
dr hab. inż. Cezary GRABOWIK (RMT2)
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Otoczeniem Gospodarczym
mgr inż. Anna KILJAN (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi
dr Agata ŚLIWA (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Krajowych Ram Kwalifikacji
dr inż. Marta DUDEK-BURLIKOWSKA (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Dziekana ds. Parametryzacji i Akredytacji Kierunków Studiów
dr hab. inż. Krzysztof Janerka (RMT8)
nr telefonu 032 338 55 51
e-mail: krzysztof.janerka@polsl.pl
ul. Towarowa 7, nr pokoju 109
Pełnomocnik Dziekana ds. Patentów i Wynalazków
dr inż. Tomasz MACHOCZEK (RMT3)
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
dr inż. Bogusław ZIĘBOWICZ (RMT1)
nr telefonu 032 237 29 03
Pełnomocnik Dziekana ds. Substancji, Preparatów i Odpadów Niebezpiecznych
dr inż. Tatiana KARKOSZKA (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Kontroli Zarządczej
dr hab. inż. Aleksander GWIAZDA (RMT2)
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - SZJK
dr inż. Marta DUDEK-BURLIKOWSKA (RMT1)
nr telefonu 032 237 27 98
e-mail: marta.dudek-burlikowska@polsl.pl
nr pokoju 355
wraz z Komisją, powołaną pismem wg rozdzielnika nr 12/15/16 z dnia 29.02.2016r.
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Marcin ADAMIAK, prof. nzw. w Pol. Śl. (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Zagospodarowania Infrastruktury
Wydziału Mechanicznego Technologicznego przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach
prof. dr hab. inż. Jan SZAJNAR (RMT8)
Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami
dr hab. inż. Rafał BABILAS (RMT1)
Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji
dr inż. Sebastian RZYDZIK (RMT6)
Moderator (biblioteka główna)
dr hab. inż. Jerzy MENDAKIEWICZ, prof. nzw. w Pol. Śl. (RMT4)
Wydziałowy Koordynator ds. Programu POWER IMPLANT
dr inż. Mirosław BONEKdr inż. Mirosław BONEK (RMT1)
nr telefonu 032 237 29 10
e-mail: miroslaw.bonek@polsl.pl
nr pokoju 363 – wtorek 9.00-11.00
Wydziałowy Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Nadzoru nad Oprogramowaniem Licencjonowanym
mgr inż. Jacek ZACŁONA (RMT1)
nr telefonu 032 237 29 05
e-mail: jacek.zaclona@polsl.pl
nr pokoju 363
Administrator Sieci Wydziałowej
mgr inż. Jacek ZACŁONA (RMT1)