Nasze studia, Twój sukces!

Otwarte konkursy na dofinansowanie projektów

MINIATURA 2 (NCN) – tzw. „małe granty” na pojedyncze działania naukowe (badania wstępne, staże, konsultacje, wyjazdy badawcze i konferencyjne)
Terminy: nabór wniosków od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.
Kto: osoby ze stopniem doktora (do 12 lat), które nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN
Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł.
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
OPUS 16 (NCN)
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 
Terminy: nabór wniosków do 17 grudnia 2018 r.
PRELUDIUM 14 (NCN)
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Terminy: nabór wniosków do 17 grudnia 2018 r.
SONATA 14 (NCN)
Konkurs na projekty badawcze skierowany jest do osób, które posiadają  stopień  naukowy  doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Terminy: nabór wniosków do 17 grudnia 2018 r.