Nasze studia, Twój sukces!

Otwarte konkursy na dofinansowanie projektów

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć: zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Terminy: nabór ciągły od 12 kwietnia 2017 r.

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html

 

3.1 PO WER Projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

 Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu  motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie współpracy szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego.

Jako przemysł motoryzacyjny IOK przyjmuje przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne.

Terminy: nabór wniosków od 8 maja do 28 lipca 2017 r.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/mot17/


SONATA 13
(NCN)
Konkurs na projekty badawcze , realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13


SONATA BIS 7
(NCN)

Konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7


MAESTRO 9
(NCN)

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9


MINIATURA 1
(NCN) – tzw. „małe granty” na pojedyncze działania naukowe (badania wstępne, staże, konsultacje, wyjazdy badawcze i konferencyjne)

Terminy: nabór wniosków od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora (do 12 lat), które nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł.
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1