Nasze studia, Twój sukces!

Otwarte konkursy na dofinansowanie projektów

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć: zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Terminy: nabór ciągły od 12 kwietnia 2017 r.

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html

 

 MINIATURA 1 (NCN) – tzw. „małe granty” na pojedyncze działania naukowe (badania wstępne, staże, konsultacje, wyjazdy badawcze i konferencyjne)

Terminy: nabór wniosków od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora (do 12 lat), które nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł.
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

 

 

OPUS 14 (NCN)
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 
Terminy: nabór wniosków do 15 grudnia 2017 r.
 
PRELUDIUM 14 (NCN)
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Terminy: nabór wniosków do 15 grudnia 2017 r.

 

DIALOG (MNiSW)
Program obejmuje dofinansowanie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”; „Nauk dla innowacyjności”; „Humanistyka dla rozwoju”
Terminy: nabór ciągły do 30 czerwca 2019 r.