Nasze studia, Twój sukces!

Oferty Pracy

PRACA: KOLTECH
KOLTECH - Oferta pracy - Specjalista CAD
PROJEKT: OPUS-ST
  1. Student-stypendysta w projekcie OPUS-ST
  2. W wyniku w/w przeprowadzonego konkursu na stanowisko student – stypendysta, wybrany został Pan mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz.
   Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. “Biodegradowalne materiały na osnowie magnezu z dodatkiem metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich do zastosowań medycznych” (OPUS14 Umowa nr UMO-2017/27/B/ST8/02927, projekt badawczy nr 2017/27/B/ST8/02927), kierowanym przez dr hab. inż. Sabinę Teresę Lesz, realizowanym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.
  3. Student-stypendysta 2 w projekcie OPUS-ST
  4. W wyniku w/w przeprowadzonego konkursu na stanowisko student-stypendysta, wybrana została mgr inż. Aleksandra Kozłowska.
   Wybrana osoba wykonywać będzie prace w projekcie badawczym pt. „Wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości odkształcenia na umocnienie wysokowytrzymałych stali wielofazowych wykazujących efekt TRIP“ (OPUS 14 Umowa nr 2017/27/B/ST8/02864), kierowanym przez dr hab. inż. Adama Grajcara, Prof. PŚ., realizowanym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.
[/su_accordion]