Nasze studia, Twój sukces!

O Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi narzędzie wspomagające proces zarządzania wybranymi mechanizmami funkcjonowania, a także zasobami Uczelni/Wydziału, tak aby można było uznać za odpowiednio wiarygodne osiąganie celów, spełnianie wymagań lub wytycznych związanych z jakością procesu kształcenia.
W roku akademickim 2007/2008 Senat Politechniki Śląskiej podjął uchwałę w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) (Uchwała Nr XXVII/188/2007/2008 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27.05.2008 r. w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.)
System Zapewnienia Jakości Kształcenia staje się obligatoryjny dla Uczelni i Wydziałów.
W roku akademickim 2008/2009 rozpoczęto prace na przygotowaniem dokumentacji Systemowej na Wydziale.
Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego uchwałą nr 18/04/08/09 z dnia 4 lutego 2009 r. zatwierdziła System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale oraz Wydziałową Księgę Jakości.

 

Wydziałowa Komisja ds. SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
 • Dr inż. Marta Dudek-Burlikowska, przewodnicząca (RMT1)
 • Dr inż. Aneta Kania, (RMT1)
 • Dr inż. Anna Kloc-Ptaszna (RMT1)
 • Dr inż. Agnieszka Sękala (RMT2)
 • Dr inż. Grzegorz Gołda (RMT2)
 • Dr inż. Zdzisław Rak  (RMT3)
 • Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz (RMT4)
 • Dr inż. Aleksander Lisiecki (RMT5)
 • Dr inż. Krzysztof Ciupke  (RMT6)
 • Dr inż. Krzysztof Lehrich (RMT7)
 • Dr inż. Czesław Baron  (RMT8)
 • Mgr inż. Małgorzata Pachura (RMT0)
 • Mgr inż. Anna Kiljan – przedstawiciel doktorantów
 • Jacek Pietrasina – przedstawiciel studentów
Wydziałowa Audytorzy wewnętrzni SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
 • Dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (RMT1)
 • Dr hab. inż. Aleksander Gwiazda (RMT2)
 • Dr inż. Aneta Kania (RMT1)
 • Dr inż. Krzysztof Ciupke (RMT6)
 • Dr inż. Zdzisław Rak (RMT3)
 • Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz (RMT4)