Nasze studia, Twój sukces!

List Gratulacyjny

Z okazji wyboru Pana Dziekana
Wydziału Mechanicznego Technologicznego,
prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka
na Rektora Politechniki Śląskiej przedstawiciele
Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Wydziału Mechanicznego Technologicznego
w osobach Antoniego Grygusia i Stanisława Kajzera
wręczyli Rektorowi Elektowi list gratulacyjny,
którego treść przedstawiamy poniżej.

list