Nasze studia, Twój sukces!

Kształcenie Dualne – Dobry Start

Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Projekt realizowany jest wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Głównym Instytutem Górnictwa. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Jego rezultatami są: opracowane programy nauczania, rekomendacje oraz inne dokumenty wspomagające kształcenie w poszczególnych zawodach na poziomie szkół średnich.

W tym miejscu zebrane zostały następujące materiały informacyjne:

programy nauczania w zawodach górniczych i hutniczych dla technikum 4 letniego – dwa warianty
programy nauczania w zawodach górniczych i hutniczych dla technikum 5 letniego w systemie szkoła – CKZ – pracodawca
programy nauczania w zawodach górniczych i hutniczych dla technikum 5 letniego w systemie szkoła –pracodawca
zasady zapewnienia jakości kształcenia – branża hutnicza
zasady zapewnienia jakości kształcenia – branża górnicza
raport kosztochłonności
rekomendacje zmian w prawie oświatowym