Nasze studia, Twój sukces!

Kierunki Studiów

UWAGA: aktualne programy nauczania, w tym plany studiów dostępne są w dziale Student

Automatyka i Robotyka
Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
Inżynieria Materiałowa
Mechanika i Budowa Maszyn - STUDIA DUALNE
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji