Nasze studia, Twój sukces!

Jednostki Organizacyjne

RMT1: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
 • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych
 • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych
 • Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych
 • Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych

Kontakt:

tel. 032 237 16 53
fax 032 237 22 81
strona własna Instytutu

RMT2: Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
 • Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych
 • Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów Technicznych
 • Zakład Konstruowania, Zarządzania i Wytwarzania

Kontakt:

tel. 032 237 24 60
fax 032 237 16 24
strona własna Instytutu

RMT3: Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Zakład Dynamiki Układów Mechatronicznych
 • Zakład Mechaniki Kompozytów Polimerowych

Kontakt:

tel. 032 237 16 46
fax 032 237 13 09
strona własna Katedry

RMT4: Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
 • Zakład Mechaniki Komputerowej i Informatyki Stosowanej
 • Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej

Kontakt:

tel. 032 237 12 04
fax 032 237 12 82
strona własna Instytutu

RMT5: Katedra Spawalnictwa

Kontakt:

tel. 032 237 16 89
fax 032 237 12 32
strona własna Katedry

RMT6:Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Zakład Diagnostyki i Eksploatacji
 • Zakład Struktur Lekkich

Kontakt:

tel. 032 237 14 67
fax 032 237 13 60
strona własna Instytutu

RMT7: Katedra Budowy Maszyn

Kontakt:

tel. 032 237 16 31
fax 032 237 23 36
strona własna Katedry

RMT8: Katedra Odlewnictwa

Kontakt:

tel. 032 338 55 17
fax 032 338 55 18
strona własna Katedry