Nasze studia, Twój sukces!

Informacje dotyczące karty obiegowej i deklaracji udziału

W Module Studenta SOTS uruchomiona została możliwość druku:

  • karty obiegowej

oraz 

  • deklaracji udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

Wydruk karty obiegowej przez studenta jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu losów zawodowych.

Studenci, którzy nie wyrażą zgody na udział w badaniu powinni zgłosić się po kartę obiegową do Biura Obsługi Studenta. Otrzymają ją wraz z formularzem deklaracji, do wypełnienia. 

Studenci, którzy wyrażą zgodę powinni dostarczyć wydruk formularza wraz z kartą obiegową do Biura Obsługi Studenta.

Wydruk karty obiegowej (wraz z formularzem zgody) jest dostępny dla studenta od dnia obrony do 6 miesięcy po dacie obrony.

Z Modułu Studenta SOTS można również wydrukować Wyciąg z indeksu, co daje możliwość sprawdzenia czy wszystkie oceny zostały wpisane do Systemu.