Nasze studia, Twój sukces!

Harmonogram posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Harmonogram posiedzeń zwyczajnych
Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w semestrze letnim 2016/2017

(środy)
25.01.2017
01.03.2017
29.03.2017
26.04.2017
31.05.2017
28.06.2017
27.09.2017

Posiedzenia zwyczajne Wydziałowej Komisji ds. SZJK
będą odbywały się w sali nr 360 Wydziału MT o godzinie 13.30.