Nasze studia, Twój sukces!

ERASMUS+

Program ERASMUS+
– zasady kwalifikacji na studia i praktyki w ramach programu

Dzięki programowi ERASMUS+ można wyjechać na studia za granicą w ramach studiów na uczelni macierzystej i otrzymać stypendium rekompensujące w pewnym stopniu koszty różnicę w kosztach utrzymania za granicą. Podstawowy okres wyjazdu na stypendium to 1 semestr (5 miesięcy).

Ogólne warunki, jakie musi spełnić student, aby ubiegać się o wyjazd to:

  • zaliczony 1 rok studiów,
  • dobre wyniki w nauce (zalecana średnia, co najmniej 4),
  • znajomość języka obcego kraju docelowego lub innego języka wykładowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą,
  • zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium.
  • ankieta informacyjna – (do pobrania bezpośrednio przed kwalifikacją)

https://docs.google.com/forms/d/1VqtEA9R_QIcBC3WnkmyGocnbF3HbacFNcSBogv2Z2sQ

Ważne są również własne środki finansowe ze względu na różnicę w wysokości stypendium a rzeczywistymi kosztami utrzymania za granicą.

 

W Programie Erasmus mogą uczestniczyć studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich i pracownicy Uczelni.

Pierwszym etapem jest złożenie dokumentów opisanych powyżej. Kandydat, który spełnił wymagania zostaje rekomendowany przez Komisję Wydziałową i formalnie akceptowany przez Rektora. Następnie kandydat taki przygotowuje i wysyła formularze aplikacyjne na właściwą uczelnię (przez Sekcja Wymiany Międzynarodowej DWzZ – w Gliwicach), załatwia resztę formalności i może wyjeżdżać.  W sprawach szczegółowych należy zwrócić się do Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ dr hab. inż. Wojciecha Sitka, prof. PŚ – pok. 172.

O Programie Erasmus+ na Politechnice Śląskiej można dowiedzieć się na stronach Sekcji Wymiany Międzynarodowej . Ogólne informacje o programie Erasmus+ w Polsce: erasmusplus.org.pl

 

Wykaz Uczelni Partnerskich Politechniki Śląskiej

Zasady kwalifikacji studentów na stypendia Erasmus w roku akademickim 2018/2019