Nasze studia, Twój sukces!

BOS – Pracownicy

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Barbara Ćwiok
nr telefonu 032 237 14 21
e-mail: rmt@polsl.pl
nr pokoju 39

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne

mgr inż. Małgorzata Pachura – Kierownik Biura Obsługi Studenta
nr telefonu 032 237 16 10
e-mail: malgorzata.pachura@polsl.pl
nr pokoju 30

Kierunek Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne

mgr inż. Anna Pasieka
nr telefonu 032 237 16 30
e-mail: anna.pasieka@polsl.pl
nr pokoju 31

Kierunek Mechatronika - studia stacjonarne

mgr inż. Ewa Zawadzka
nr telefonu 032 237 16 10
e-mail:ewa.zawadzka@polsl.pl
nr pokoju 30

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne

mgr inż. Ewa Zawadzka
nr telefonu 032 237 16 10
e-mail:ewa.zawadzka@polsl.pl
nr pokoju 30

Kierunek Inżynieria Materiałowa - studia stacjonarne

Joanna Lukaszkowicz
nr telefonu 032 237 22 99
e-mail: joanna.lukaszkowicz@polsl.pl
nr pokoju 29

Kierunek Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach - studia stacjonarne

mgr inż. Ewa Zawadzka
nr telefonu 032 237 16 10
e-mail:ewa.zawadzka@polsl.pl
nr pokoju 30

Kierunek Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych - studia stacjonarne

Joanna Lukaszkowicz
nr telefonu 032 237 22 99
e-mail: joanna.lukaszkowicz@polsl.pl
nr pokoju 29

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Magdalena Pienio
nr telefonu 032 237 29 30
e-mail: magdalena.pienio@polsl.pl
nr pokoju 29

Sprawy socjalno-bytowe

Joanna Lukaszkowicz
nr telefonu 032 237 22 99
e-mail: joanna.lukaszkowicz@polsl.pl
nr pokoju 29

Zaświadczenia, Dyplomy

mgr Patrycja Luchowska
nr telefonu 032 237 22 20
e-mail: patrycja.luchowska@polsl.pl
nr pokoju 32