Nasze studia, Twój sukces!

BOS – Pracownicy

Kierownik Dziekanatu
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne
Kierunek Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne
Kierunek Mechatronika - studia stacjonarne
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne
Kierunek Inżynieria Materiałowa - studia stacjonarne
Kierunek Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach - studia stacjonarne
Kierunek Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych - studia stacjonarne
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Sprawy socjalno-bytowe
Zaświadczenia, Dyplomy