Nasze studia, Twój sukces!

Biuro Dziekana

Biuro Dziekana

mgr inż. Barbara Ćwiok – Kierownik Biura Dziekana
nr telefonu 032 237 14 21
e-mail: rmt@polsl.pl
nr pokoju 39

mgr inż. Katarzyna Przełożny – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 24 21
nr pokoju 39

mgr inż. Katarzyna Tańska – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 24 20
nr pokoju 39

lic. Lidia Czapkiewicz – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 24 22
nr pokoju 41

mgr Agnieszka Sobota – Biuro Dziekana
Administracja Obiektu
nr telefonu 032 237 22 06
nr pokoju 28

mgr Aleksandra Dworakowska – Biuro Dziekana
Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
nr telefonu 032 237 24 33
nr pokoju 38

mgr Małgorzata Jamka – Biuro Dziekana
Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju
Tytuł i stopnie naukowe oraz studia doktoranckie
nr telefonu 032 237 22 69
e-mail: rmt.pdn@polsl.pl
nr pokoju 35

mgr inż. Grzegorz Krawczyk – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 29 26
nr pokoju 41

Henryk Poloczek – Biuro Dziekana
nr telefonu 032 237 29 26
nr pokoju 41