Nasze studia, Twój sukces!

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Na Wydziale uruchomiono projekt:
Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Mechanika – Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Oferta skierowana jest do kandydatów planujących rozpocząć studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.

Projekt zakłada szereg korzyści, w tym także finansowych, dla jego uczestników.

Szczegóły dostępne są na stronie www.imim.polsl.pl oraz u Kierownika Projektu dr. hab. inż. Witolda Belucha (p. 149, tel. 327 22 41).