Nasze studia, Twój sukces!

Immatrykulacja – godziny wolne od zajęć

W związku z uroczystą Immatrykulacją studentów I roku
(rozpoczęcie uroczystości o godz.10.00)
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego
wszystkich rodzajów i kierunków studiów
w dniu 01.10.2018 r. (poniedziałek)
w godzinach od 8.00 do 21.00.

Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk,
prof. PŚ