Nasze studia, Twój sukces!

III edycja Indywidualnych Programach Studiów (IPS) realizowanych w formie Project Based Learning (PBL)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” ogłaszamy nabór na III edycję konkursu na realizację:

Indywidualnych Programów Studiów (IPS) realizowanych w formie Project Based Learning (PBL) – ogłoszenie o naborze w załączeniu.

Edycja ta dedykowana jest dla studentów II stopnia kształcenia, począwszy od studentów, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 rozpoczną II semestr studiów. Opiekunami w projektach mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni bądź dydaktyczni Politechniki Śląskiej.

Terminy realizacji poszczególnych działań w ramach III edycji programu podano w „Harmonogramie III edycji IPS  w formie PBL”, który zamieszony został na Platformie Zdalnej Edukacji (PZE) pod adresem:https://platforma.polsl.pl/rr/ w ramach kursu Informacje dla pracowników –> Nowe Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie PBL – III edycja.

Pierwszy etap konkursu to zgłoszenie tematów projektów przez PZE w terminie do 15 maja 2019 roku. Formularz zgłoszenia tematu projektu PBL – III edycja jest dostępny na PZE.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie wspomnianych informacji wśród wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w Państwa Jednostce.

Prosimy także o udzielanie zainteresowanym podstawowych informacji na temat zasad realizacji projektów. Zespół Zarządzania Projektem będzie udzielał odpowiedzi wyłącznie na zagregowane pytania zgłaszane przez Koordynatorów Wydziałowych.

Ogłoszenie o III konkursie