Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć dydaktycznych

OGŁOSZENIE
 
W związku z DNIEM OTWARTYM Politechniki Śląskiej,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 19.04.2018 r. (czwartek) w godzinach od 13.15 do 15.30.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ