Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 25.10.2018 r.

OGŁOSZENIE
 
W związku z odbywającą się Giełdą Pracy i Przedsiębiorczości
i związaną z tym prośbą Samorządu Studenckiego,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 25.10.2018 r. (czwartek) w godzinach od 09.00 do 13.15,
 
Studenci proszeni są o udział Giełdzie Pracy i Przedsiębiorczości.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ