Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 09.06.2017

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z obchodami Święta Wydziału Mechanicznego Technologicznego ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich lat i rodzajów studiów w dniu 09.06.2017 r. (piątek) w godzinach od 15.00 do 21.00

Równocześnie informuję, że studenci studiów niestacjonarnych dla których zajęcia zaplanowane w dniu 09.06.2017 r. są zajęciami ostatnimi, odbywają zajęcia zgodnie z planem. Więcej informacji udzielą nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

/-/ Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego
Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.