Nasze studia, Twój sukces!

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych 16.06.2017

Na prośbę Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego Technologicznego

ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów

Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich lat i rodzajów studiów

w dniu 16.06.2017 r. (piątek) w godzinach od 08.00 do 21.00

 

Dziekan Wydziału
/-/ dr hab. inż. Anna Timofiejczuk,
prof. nzw. w Pol. Śl.