Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć dydaktycznych 08.06.2018

OGŁOSZENIE
 
Na prośbę Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
w związku z „Dniem Wydziału” ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego
wszystkich rodzajów i kierunków studiów
w dniu 08.06.2018 r. (piątek)
w godzinach od 10.30 do 21.00.
 
Zapraszam serdecznie  do udziału w obchodach „Dnia Wydziału”.
 
Dziekan Wydziału
/-/ dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ