Nasze studia, Twój sukces!

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 05.03.2018 r.

Gliwice, dnia 02.03.2017 r.
 

OGŁOSZENIE

 

W związku z odbywającą się

Konferencją Edukacja Dualna – EDUAL oraz Inżynierskimi Targami Pracy i Przedsiębiorczości

i związaną z tym prośbą Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej,  

ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów

w dniu 05.03.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 15.00,

 

Studenci proszeni są o udział w konferencji i Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości.

 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ