Nasze studia, Twój sukces!

Godziny wolne od zajęć 21.06.2019

OGŁOSZENIE

Na prośbę Samorządu Studenckiego,
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 21.06.2019 r. (piątek) w godzinach od 08.00 do 21.00.