Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć 06.06.2019

OGŁOSZENIE

W związku ze świętem Wydziału odbywającym się w dniu 05.06.2019 r. (środa)
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 06.06.2019 r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 11.45.