Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne od zajęć 04.03.2019

OGŁOSZENIE
 
W związku z odbywającą się
III Konferencją EDUAL – Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0
oraz
Inżynierskimi Targami Pracy i Przedsiębiorczości
i związaną z tym prośbą Samorządu Studenckiego Wydziału,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 04.03.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 09.00 do 21.00,
 
Studenci proszeni są o udział w konferencji i Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ