Nasze studia, Twój sukces!

godziny wolne – 31.10.2018

OGŁOSZENIE
 
W związku z prośbą Samorządu Studenckiego
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego
wszystkich rodzajów i kierunków studiów
w dniu 31.10.2018 r. (środa) w godzinach od 11:45 do 21:00.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ