Nasze studia, Twój sukces!

Doktor Honoris Causa dla Arkadiusza Mężyka

Mam ogromny zaszczyt poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Arkadiusz Mężyk, pracownik Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, decyzją Senatu ,,Gheorghe Asachi” Technical University w Iasi, w Rumunii, otrzyma tytuł Doktora Honris Causa tej Uczelni.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa odbędzie się w dniu 10.05.2018 r. w Iasi

Jego Magnificencji Rektorowi składamy serdeczne gratulacje i jesteśmy dumni, że Pan Profesor należy do Społeczności naszego Wydziału.

Anna Timofiejczuk
Dziekan
Wydział Mechaniczny Technologiczny