Nasze studia, Twój sukces!

Dodatkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Inspektorat BHP informuje, że w dniu 10.12.2015 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 11.00  w sali 71 C na Wydziale Górnictwa i Geologii  odbędzie się dodatkowe szkolenie bhp i p.poż dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia do tej pory.

mgr Elżbieta Grabowska
Kierownik Inspektoratu BHP