Nasze studia, Twój sukces!

Diamentowy Grant na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Pan inż. Adrian Radoń, student III semestru studiów II stopnia kierunku Nanotechnologia
i Technologie Procesów Materiałowyc
h znalazł się w gronie laureatów VII edycji programu Diamentowy Grant. Laureat otrzymał 220 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Wpływ morfologii nanocząstek magnetytu na proces ich izotermicznego wzrostu, właściwości elektryczne oraz aktywność fotokatalityczną”, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ.

 

Diamentowy Grant to prestiżowe wyróżnienie dla wybitnych studentów, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy.
W VII edycji konkursu wyłoniono 80 laureatów spośród 214 wnioskodawców.

GRATULUJEMY!!