Nasze studia, Twój sukces!

Bezpłatne szkolenia dla studentów.

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, pn. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” został ogłoszony nabór na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym na szkolenia certyfikowane.

Szkolenia są dedykowane dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia, począwszy od 3 semestru studiów oraz dla wszystkich studentów II stopnia studiów stacjonarnych.

Uruchomienie każdego kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: wojciech.sitek@polsl.pl z podaniem imienia, nazwiska, kierunku studiów, semestru, grupy i nazwy wybranego kursu.

Szczegółowe informacje na temat oferty kursów znajdują się w załącznikach.


Odpowiadając na najczęstsze pytania Studentów odnośnie bezpłatnych kursów prowadzonych w ramach projektu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 pn. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” informuję, że:


1.      Możliwa jest rekrutacja na więcej niż jeden kurs
2.      W przypadku dużego zainteresowania kursem przewidziano uruchomienie kilku grup
3.      Kursy są uruchamiane sukcesywnie po zgłoszeniu się wymaganej liczby Kandydatów
4.      Udział Kandydata w innym programie (np. Motokadra) nie wyklucza udziału w kursach
5.      Szkolenia będą prowadzone w dni powszednie
6.      Rekrutację prowadzi Biuro Karier Studenckich, ul. Konarskiego 20 (Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), pokój 106.
7.      Uczestnikami szkoleń mogą być WYŁĄCZNIE studenci ostatnich 4 semestrów studiów (dotyczy 1-go i 2-go stopnia studiów)

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do BKS.

Wojciech Sitek
Prodziekan ds. Ogólnych


 

Wykaz szkoleń.

Szkolenia podnoszące kompetencje i szkolenia zawodowe.

Szkolenia certyfikowane.