Nasze studia, Twój sukces!

Badania profilaktyczne studentów i doktorantów

Informacja dla Studentów Politechniki Śląskiej: dot. 1 sem.w roku akad. 2019/2020
W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia badań profilaktycznych studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej, mając na  uwadze, że badania wstępne należy wykonać do dnia 30 XI 2019 r., w trosce o komfort studentów i sprawny proces przeprowadzenia ww. badań, uprzejmie informujemy, że Przychodnia Akademicka Sp. z o. o. uruchamia od 1 X 2019 r.  odrębnie dyżury lekarzy medycyny pracy oraz niezbędnych specjalistów wyłącznie dla studentów skierowanych na ww. badania.
Dodatkowo, w celu zminimalizowania wszelkich uciążliwości wynikających z dezorganizacji procesu dydaktycznego, przewiduje się wyznaczenie 2-3 razy w tygodniu popołudniowych dyżurów lekarzy medycyny pracy.
Osobą odpowiedzialną z ramienia Przychodni jest Pani Danuta HALOTA, tel.: 531-424-870, natomiast z ramienia Uczelni – Kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.
 
Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt z BOS w sprawie badań, starostów grup poszczególnych kierunków studiów w terminie do dnia 25.10.2019r