Nasze studia, Twój sukces!

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) I-go semestru II stopnia

29 lutego 2016 / Bez kategorii

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) I-go semestru II stopnia proszeni są o zgłoszenie się w dniu 04.03.2016 roku w Sali E w Centrum Edukacyjno-Kongresowym (CEK) w celu dokonania wyboru specjalności na kierunkach:

 

1. Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) o godz. 15:30, 

2. Automatyka i Robotyka (AiR) o godz. 16:10

3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) o godz. 16:30.

 

Przypominamy, że obecność na wyborze jest obowiązkowa.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Proponowane specjalności:

  • MB2 Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn (RMT6)
  • MB4 Mechanika komputerowa (RMT4)
  • MB5 Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (RMT7)
  • MB6 Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (RMT2)
  • MC4 Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (RMT3)
  • MC6 Technologie spawalnicze (RMT5)

Kierunek Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Proponowane specjalności:

  • AB3 Modelowanie układów i procesów (RMT4)
  • AC4 Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (RMT2)

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Proponowane specjalności:

  • ZZ1 Organizacja produkcji (RMT2)
  • ZZ2 Jakość i bezpieczeństwo produkcji (RMT1)

Jak zdobyć podwójny dyplom ukończenia studiów?

26 lutego 2016 / Bez kategorii

cranfield_2016

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom

26 lutego 2016 / Bez kategorii

dyplomy_2016

Studenci kierunku MiBM – stopnia I i II (wszystkie semestry, studia stacjonarne i niestacjonarne)

25 lutego 2016 / Bez kategorii

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, oferujemy Państwu cykle zajęć dodatkowych oraz szkoleń. Prosimy o zapoznanie się z tą ofertą: propozycje dodatkowych zajęć i szkoleń certyfikowanych.
Zapisy na zajęcia przyjmuje do dnia 02.03.2016 r. do godz. 15.00, w pokoju 38 mgr Katarzyna Stachura. Zajęcia zostaną uruchomione zgodnie z Państwa zainteresowaniem. Terminy zajęć zostaną ustalone po uformowaniu się grup. Postaramy się dopasować terminy do planów zajęć.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:  rmt.pdo@polsl.pl (dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, Prof. Pol. Śl. – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju).

XI Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych

23 lutego 2016 / Bez kategorii

Zespół Germanistów SPNJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje w bieżącym roku akademickim XI Ogólnopolską Olimpiadę Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych.
P
ierwszy etap Olimpiady odbędzie się  04.03.2016 o godzinie 15.30  – dla studentów Politechniki Śląskiej,
w siedzibie SPNJO, ul. Akademicka 2, Gliwice. Prosimy o zgłoszenia studentów  w Zespole Germanistów (p. 683) w lub w sekretariacie SPNJO (p. 685), ewentualnie mailowo:
gabriela.szewiola@polsl.pl ( Imię, nazwisko i nr legitymacji studenckiej).

Wyniki I. etapu zostaną opublikowanie na stronie internetowej  SPNJO w zakładce „Olimpiada Języka Niemieckiego”.
Tam znajdą Państwo także regulamin i aktualne informacje.
Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą brać udział studenci, którzy po pierwszym stopniu studiów otrzymują tytuł inżyniera ( czyli np. NIE studenci Wydziału OiZ).
Ogólnopolski finał Olimpiady odbędzie się w siedzibie SPNJO w Gliwicach 13.05  o godz. 11.00.

Serdecznie zachęcamy do udziału studentów, którzy opanowali język niemiecki co najmniej na poziomie B1. Studenci otrzymują od SPNJO usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, jeśli byłoby to konieczne.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.