Nasze studia, Twój sukces!

Studia dualne I i II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

4 grudnia 2018 / Bez kategorii

www.dualmech.polsl.pl

Spotkanie branży odlewniczej.

4 grudnia 2018 / Bez kategorii

W dniu 29 listopada br. w auli „B” Centrum Edukacyjno-Kongresowego odbyło się spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego z firmami branży odlewniczej, organizowane w kolejnym już Dniu Odlewnictwa 2018 dla studentów naszego Wydziału. Studentów i przedstawicieli firm przywitali Prodziekani prof. Damian Gąsiorek i prof. Waldemar Kwaśny. Spotkaniu przewodniczyli prof. Jan Szajnar i prof. Jan Jezierski.

W trakcie spotkania przedstawiciele zakładów zaprezentowali nowoczesny przemysł odlewniczy, jako miejsce rozwoju atrakcyjnej kariery inżynierskiej. W krótkich prezentacjach przedstawione zostały m. in. propozycje współpracy w formie płatnych staży, praktyk, realizacji wspólnych prac dyplomowych i projektów, a także możliwości zatrudnienia po zakończeniu lub nawet w trakcie studiów. Możliwa była również rozmowa z przedstawicielami zakładów na stoiskach promocyjnych. W wydarzeniu wzięły udział następujące zakłady: Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. z Kuźni Raciborskiej, Nemak Poland Sp. z o.o. z Bielska-Białej, Grupa PGO skupiająca Pioma – Odlewnia w Piotrkowie Trybunalskim, Odlewnia Żeliwa „Śrem”, Pioma-Odlewnia Oddział Stalowa Wola oraz Kuźnia Glinik z Gorlic a także przedstawiciele Odlewni Staliwa „Łabędy” Sp. z o.o., Frech Polska Sp. z o.o. z Praszki, Vesuvius Poland Sp. z o.o. Zakład Foseco w Gliwicach, GZUT Odlewnia Sp. z o.o. z Gliwic, Huty Zabrze S.A. oraz Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.


Następne takie spotkanie za rok i już teraz na nie serdecznie zapraszamy!

 

Umowa z Lincoln Electric Bester

20 listopada 2018 / Bez kategorii

Dzisiaj, tj. 20.11.2018, miało miejsce podpisanie Umowy o Współpracy między naszym Wydziałem a firmą Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest w szczególności udzielenie Uczelni przez Lincoln wsparcia przy unowocześnianiu (używanych przez Uczelnię w celach edukacyjnych) urządzeń i materiałów spawalniczych, a także przekazanie Uczelni specjalistycznej wiedzy branżowej w celu udoskonalenia programu szkoleniowego przeznaczonego do nauki dla studentów Uczelni, w zamian za co Uczelnia będzie korzystać z urządzeń i materiałów spawalniczych przekazanych jej przez Lincoln.


W spotkaniu udział brali przedstawiciele firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.:  Łukasz Jałmużna – Commercial Director Eastern Europe, Dariusz Baluch – Sales Development Director Eastern Europe, Piotr Gorzela – Application Team Manager Eastern Europe, Marcin Stankowski – Marketing Specialist, ze strony Uczelni: Dziekan wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. PŚ, Kierownik Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Jacek Górka prof. PŚ, Z-ca Kierownika Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Aleksander Lisiecki.

Serdecznie gratulujemy!

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

16 listopada 2018 / Bez kategorii
Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 251
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie godzin rektorskich
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustanawia się w dniu 19 listopada br. od godziny 13.00 godziny rektorskie
w celu umożliwienia wspólnocie Uczelni udziału
w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Politechnika Śląska dla Niepodległej”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Thales Polska – Warsztaty – Zapisy – 7.11.2018r.

31 października 2018 / Bez kategorii

W dniu 7.11.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali 36 odbędą się warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną możliwości współpracy studentów z firmą, w ramach projektów przemysłowych i staży, a także Akademicka Sieć Thales Polska, z której działań moga korzystać studenci. W spotkaniu będzie uczestniczył także przedstawicie ambasady francuskiej, który opowie o możliwościach wsparcia współpracy z firmą i o programach dla studentów.

Studentów, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie emaila ze zgłoszeniem do Pani Aleksandry Dworakowskiej:

aleksandra.dworakowska@polsl.pl

lub o wpisanie się na listę uczestników w pokoju nr 38.

Firma Thales to obecnie jedna z największych i najważniejszych firm z zakresu nowych technologii i zastosowań sztucznej inteligencji.

Zachęcamy Państwa do udziału.