Nasze studia, Twój sukces!

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom

26 lutego 2016 / Bez kategorii

dyplomy_2016

Studenci kierunku MiBM – stopnia I i II (wszystkie semestry, studia stacjonarne i niestacjonarne)

25 lutego 2016 / Bez kategorii

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, oferujemy Państwu cykle zajęć dodatkowych oraz szkoleń. Prosimy o zapoznanie się z tą ofertą: propozycje dodatkowych zajęć i szkoleń certyfikowanych.
Zapisy na zajęcia przyjmuje do dnia 02.03.2016 r. do godz. 15.00, w pokoju 38 mgr Katarzyna Stachura. Zajęcia zostaną uruchomione zgodnie z Państwa zainteresowaniem. Terminy zajęć zostaną ustalone po uformowaniu się grup. Postaramy się dopasować terminy do planów zajęć.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:  rmt.pdo@polsl.pl (dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, Prof. Pol. Śl. – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju).

XI Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych

23 lutego 2016 / Bez kategorii

Zespół Germanistów SPNJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje w bieżącym roku akademickim XI Ogólnopolską Olimpiadę Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych.
P
ierwszy etap Olimpiady odbędzie się  04.03.2016 o godzinie 15.30  – dla studentów Politechniki Śląskiej,
w siedzibie SPNJO, ul. Akademicka 2, Gliwice. Prosimy o zgłoszenia studentów  w Zespole Germanistów (p. 683) w lub w sekretariacie SPNJO (p. 685), ewentualnie mailowo:
gabriela.szewiola@polsl.pl ( Imię, nazwisko i nr legitymacji studenckiej).

Wyniki I. etapu zostaną opublikowanie na stronie internetowej  SPNJO w zakładce „Olimpiada Języka Niemieckiego”.
Tam znajdą Państwo także regulamin i aktualne informacje.
Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą brać udział studenci, którzy po pierwszym stopniu studiów otrzymują tytuł inżyniera ( czyli np. NIE studenci Wydziału OiZ).
Ogólnopolski finał Olimpiady odbędzie się w siedzibie SPNJO w Gliwicach 13.05  o godz. 11.00.

Serdecznie zachęcamy do udziału studentów, którzy opanowali język niemiecki co najmniej na poziomie B1. Studenci otrzymują od SPNJO usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, jeśli byłoby to konieczne.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

„Mój pomysł na biznes” – rusza 13. edycja konkursu

19 lutego 2016 / Bez kategorii

Zachęcamy do udziału studentów i pracowników
Politechniki Śląskiej oraz absolwentów,
którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego do godz. 15.00.
Szczegóły konkursu:  http://www.kariera.polsl.pl/konkurs/glowna.htm

STUDENCI KIERUNKÓW MiBM (II stopień, sem. I), ZiIP (II stopień, sem. I) oraz IM (I stopień, sem II)

17 lutego 2016 / Bez kategorii

Gliwice, dnia 17.02.2016 r.

Zapraszamy na spotkania w dniu
22.02.2016 r. (poniedziałek) w sali 36
na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
(obecność obowiązkowa),

8:30 – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (stopień II, sem I) –  wybór specjalności;
8:50 – Mechanika i Budowa Maszyn (stopień II, sem. I) – wybór bloków specjalnościowych, związanych z wybranymi grupami przedmiotów (wybór specjalności odbędzie się na odrębnym spotkaniu w maju);
9:30 – Inżynieria Materiałowa (stopień I, sem. II) – wybór profilu.