Nasze studia, Twój sukces!

Zmarł prof. Jan Weszka

6 marca 2015 / Bez kategorii

klepsydra

Wybory specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia

24 lutego 2015 / Bez kategorii

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia – semestru I-go na kierunkach Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji proszeni są o zgłoszenie się w dniu 06.03.2015 r. o godzinie 1530 w Sali B (CEK – Centrum Edukacyjne Kongresowe) w celu dokonania wyboru specjalności

Kierunek Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Proponowane specjalności:

  • AC2 Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych (RMT8)
  • AC4 Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (RMT2)

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Proponowane specjalności:

  • MB2 Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn (RMT6)
  • MB5 Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (RMT7)
  • MB6 Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (RMT2)
  • MC4 Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (RMT3)

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Proponowane specjalności:

  • ZZ1 Organizacja produkcji (RMT2)
  • ZZ2 Jakość i bezpieczeństwo produkcji (RMT1)

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia.

24 lutego 2015 / Bez kategorii

Uwaga!

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia

(obecny sem. III) na kierunkach:

AiR  NZ2Ms3

MiBM NZ2Ms3

ZiIP NZ2Ms3

proszeni są o stawienia się na spotkanie organizacyjne dotyczące przedmiotu Wychowanie Fizyczne w dniu 08.03.2015 o godz. 8.30 w budynku Nowej Hali.

Wybory specjalności – studenci studiów II-go stopnia sem. I (letni)

19 lutego 2015 / Bez kategorii

Wybór specjalności dla studentów studiów STACJONARNYCH II-go stopnia sem. I (letni) w roku akademickim 2014/2015, umożliwiający uzyskanie stopnia magistra, odbędzie się na publicznym zebraniu w obecności Dziekana Wydziału w dniu 23 lutego 2015r. w sali 36 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w godzinach:

 

00 – Mechanika i Budowa Maszyn

20 – Inżynieria Materiałowa

40 – Zarządzania i Inżynieria Produkcji

10 00 – Automatyka i Robotyka 

(w wyborze specjalności nie biorą udziału osoby, które w procesie rekrutacji zostały przyjęte na specjalność AC4 prowadzoną w języku angielskim)

11 00 – Mechatronika

 

Obecność obowiązkowa.

Osoby nieobecne tracą możliwość

wyboru specjalności i zostaną przydzielone

na miejsce pozostałe po wyborze.

 

Zaproszenie na Uroczystość wręczenia dyplomów oraz Spotkanie Absolwentów Wydziału MT.

18 lutego 2015 / Bez kategorii

zaproszenie1