Nasze studia, Twój sukces!

Zostań Inżynierem XXI wieku – programy płatnych staży przemysłowych

17 czerwca 2016 / Bez kategorii

GMMP – gliwicka fabryka Opla, Nexteer Automotive Poland oraz Johnson Controls Siemianowice zapraszają studentów i absolwentów do odbycia płatnego stażu zawodowego, w trakcie którego kandydaci realizują samodzielne projekty inżynierskie, podnosząc kwalifikacje oraz umiejętności związane z pracą inżyniera na miarę XXI wieku.

Celem programu jest przygotowanie kadr inżynierskich dla przemysłu, umożliwienie studentom ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz absolwentom nabywania praktycznych umiejętności inżynierskich i zapewnienia im bezpośredniego kontaktu z zaawansowaną technologią. Podczas stażu uczestnicy programu realizują standardowy program szkolenia przeznaczony dla pracowników danej firmy, w tym z obszaru kierunku ich wykształcenia. Uczestniczą także w projektach realizowanych w jednostkach organizacyjnych, w których zostali zatrudnieni, a także otrzymują samodzielne zadania indywidualne. Przebieg stażu podlega ocenie na bieżąco przez opiekunów. Stażyści zobowiązani są również do przedstawienia na zakończenie stażu prezentacji podsumowującej, która jest oceniana przez przedstawicieli kierownictwa firmy i przedstawicieli Politechniki Śląskiej. Studenci powinni w okresie stażu kontynuować studia na zasadach indywidualnego toku studiów.

Szczegółowy opis programu oraz oferta proponowana przez poszczególne zakłady dostępne są pod adresem:  http://www.kariera.polsl.pl/IXXIw_062016.pdf. Program koordynowany jest przez Biuro Karier Studenckich w ramach wzmacniania praktycznych aspektów kształcenia w Politechnice Śląskiej. Dodatkowe informacje udzielane są również pod numerem telefonu 32-237-20-75 oraz adresem kariera@polsl.pl. Zachęcamy do aplikowania!

71 Urodziny Wydziału Mechanicznego Technologicznego !

10 czerwca 2016 / Bez kategorii

sportowy_2016

Praktyka dla Studentów min. 3 roku oraz Absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów.

9 czerwca 2016 / Bez kategorii

Praktyka dla Studentów min. 3 roku
oraz Absolwentów bezpośrednio
po ukończeniu studiów.

Inżynier XXI wieku – program stażowy w branży automotive.

23 maja 2016 / Bez kategorii

Biuro Karier Studenckich zachęca studentów i absolwentów
do aplikowania na staż organizowany
w Johnson Controls w Siemianowicach Śląskich.

Staż jest płatny, trwa 6 miesięcy.
Szczegóły na załączonym plakacie:
http://www.kariera.polsl.pl/rozne/plakatJCIwww_05.2016.pdf
Zgłoszenia przyjmowane są do 30.06.

INFORMACJA O EGZAMINIE DLA STUDENTÓW „NA WARUNKU” Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

20 maja 2016 / Bez kategorii

I termin egzaminu z języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
którzy nie zdali egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej 2014/2015 odbędzie się
02.06.2016r. (czwartek) o godz. 15.30 w SPNJO (zapisy do 30.05.2016).

II i III termin – zgodnie z harmonogramem tegorocznej sesji egzaminacyjnej:

II termin 06.07.2016 (środa)

III termin 20.09.2016 (wtorek)

Studenci „na warunku” z języka angielskiego zobowiązani są zapisać się na ponowny egzamin
w sesji letniej 2015/2016 indywidualnie (osobiście lub mailowo) u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl / pok. 707 SPNJO) podając następujące informacje:

– imię i nazwisko / wydział / kierunek / nr albumu

– nazwisko prowadzącego zajęcia w ostatnim semestrze lektoratu

– część egzaminu pozostałą do zdania / poziom / tytuł podręcznika

– adres email (w celu otrzymywania bieżących informacji nt. egzaminu)

W sprawie wyników należy kontaktować się z prowadzącym zajęcia w ostatnim semestrze lektoratu.

Wszyscy studenci przystępujący do egzaminów z języków obcych zobowiązani są do okazania ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem przed wejściem do sali egzaminacyjnej.