Nasze studia, Twój sukces!

Gratulacje dla Prodziekana Waldemara Kwaśnego.

11 maja 2017 / Bez kategorii

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Prof. Waldemar Kwaśny reprezentował nasz Wydział wczoraj na Dniu Sportu. I miejsce w konkursie w kategorii „Godka Śląska” oraz II miejsce w sportowym konkursie Dziekanów.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i firmą Delphi.

11 maja 2017 / Bez kategorii

9.05.2017 w Rektoracie Politechniki Śląskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i firmą Delphi. Umowę podpisał Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i prezes firmy Delphi Tomasz Miśniakiewicz.
Wydział Mechaniczny Technologiczny,  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz firma Delphi już niebawem rozpoczynają prace nad utworzeniem międzynarodowego laboratorium, które powstanie na terenie naszego kampusu.

Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenia do programu Top INŻYNIER.

11 maja 2017 / Bez kategorii

W związku z realizacją projektu „TOP Inżynier – kursy specjalistyczne programowania PLC oraz projektowania CAD/CAM-NX” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, EMT-Systems Sp. z o.o. Centrum Szkoleń Inżynierskich zaprasza studentów oraz uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia, do udziału w kompleksowych szkoleniach technicznych.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru jednego z trzech pakietów szkoleń:

Pakiet 1 (105 godz. lekcyjnych):

 1. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy (35 h lekcyjnych)
 2. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany (35 h lekcyjnych)
 3. Wizualizacja procesów przemysłowych – WINCC (35 h lekcyjnych)

Pakiet 2 (105 godz. lekcyjnych):

 1. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – kurs podstawowy (35 h lekcyjnych)
 2. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1500 w TIAPortal – kurs zaawansowany (35 h lekcyjnych)
 3. Programowanie i projektowanie w STEP7 Safety Advanced w sterownikach SIMATIC Safety Integrated S7-1500 (35 h lekcyjnych)

Pakiet 3 (105 h lekcyjnych):

 1. NX CAD1 – szkolenie podstawowe (35 h lekcyjnych)
 2. NX CAD2 – szkolenie średniozaawansowane (35 h lekcyjnych)
 3. NX CAM1 – kurs podstawowy (35 h lekcyjnych)

Ostateczny wybór szkolenia będzie wynikał z indywidualnych potrzeb każdego z uczestników oraz ich doświadczenia i/lub zainteresowań daną tematyką.

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie zagadnień inżynierskich, uznawanych za najbardziej perspektywiczne, potwierdzonych certyfikatem, rozpoznawalnym i uznawanym przez pracodawców branży przemysłowej
 • Styczność z innowacyjnymi rozwiązaniami, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz doświadczonymi trenerami – praktykami
 • Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w oparciu o program opracowany w ścisłej współpracy z pracodawcami
 • Zminimalizowane koszty własne

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do 240 uczniów i studentów oraz absolwentów (do 2 lat od ukończenia studiów), w wieku 18+, zamieszkałych w woj. śląskim, którzy zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uzyskania kwalifikacji w zakresie wybranego pakietu kursów.

Miejsce organizacji kursów: EMT-Systems Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach

Tryb szkoleń: 105 godzin lekcyjnych w dwóch trybach: dziennym (poniedziałek – piątek) lub weekendowym (sobota – niedziela), w przeciągu dwóch lat do sierpnia 2019

Data rozpoczęcia pierwszych kursów: 10 lipca 2017 r.

Wsparcie grup defaworyzowanych: Premiowanie udziału kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

Wkład własny uczestnika: 5% wartości kursu (464,72 zł – 595,42 zł w zależności od wybranego pakietu; wartość rynkowa kursów: 6 000 zł – 10 500 zł)

więcej info:    TOPINZYNIER.PL

 

 

Konkurs o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP

8 maja 2017 / Bez kategorii

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP organizuje konkurs o Nagrodę Prezesa PTBNiDT SIMP za najlepszą pracę magisterską lub inżynierską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej, obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Fundatorem nagrody jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

 

Celem konkursu jest:

 • motywowanie społeczności akademickiej polskich szkół wyższych do podejmowania ambitnych prac dyplomowych, magisterskich lub inżynierskich dotyczacych badań nieniszczących i diagnostyki technicznej w służbie bezpieczeństwa technicznego
 • rozwój świadomości obecnej i przyszłej kadry technicznej na temat roli ww dziedzin w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań technicznych
 • zintensyfikowanie prac badawczych i rozojowych w kierunku praktycznego wykorzystania nauki w ww tematyce
 • propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności Polskiego Towarszystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej
 • promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół wyższych

 

REGULAMIN

 

PROGRAM STAŻOWY FCA POLAND

8 maja 2017 / Bez kategorii

Informujmy, że trwa nabór kandydatów do Programu Stażowego FCA Poland. Program skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia, trwa 4 miesiące, miesięczny wymiar czasu pracy wynosi 100 godzin. Okres realizacji programów stażowych to 1 czerwca – 30 listopada 2017 r., a wynagrodzenie wynosi: 1300 zł/miesiąc brutto.
FCA Poland zapewnia merytoryczną opiekę i pomoc doświadczonych specjalistów oraz możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach organizowanych na terenie firmy. Firma nie gwarantuje zatrudnienia studentom objętym programem stażowym, jednak jego zaliczenie będzie dodatkowych atutem w procesie rekrutacji. Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

szczegóły:

http://www.kariera.polsl.pl/rozne/stazFCA_2017.pdf

lista tematów:

http://www.kariera.polsl.pl/porozumienia/Propozycjetemat%C3%B3wpracdyplomowych2017_aktual26.04.pdf