Nasze studia, Twój sukces!

I Internationale Kolloquium Gliwice – Cottbus

3 października 2016 / Bez kategorii

I Internationale Kolloquium Gliwice – Cottbus 04–06.10.2016 r.

Wydział Mechaniczny Technologiczny (POLITECHNIKA ŚLĄSKA)

Stiftungsjuniorprofessur Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen

(BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS – SENFTENBERG)

 

Serdecznie zapraszamy na I kolokwium 06.10.2016 o godz. 8.15, aula E (CEK)

 

Wygłaszający referaty w języku angielskim

 

1)    Prof. Dr.-Ing. Holgier Seidlitz: Department Lightweight Design with structured Materials (Departament Wytworów Lekkich z Materiałami Strukturyzowanymi)

2)    Dipl.-Ing. Marcus Schultze: Improvement of the tribological properties of FRP with TiAlN hard coatings (Poprawa własności trybologicznych FRP z twardych powłok TiAlN)

3)    Dipl.-Ing. Marcello Ambrosio: Permeability as a design parameter for infusion- and injection-processes (Przepuszczalność jako parametr projektowy dla infuzyjnej i wtryskowej produkcji)

4)    Dipl.-Ing. Nikolas Tsombanis: Fiber-optimized joining of fiber-reinforced plastics and metals (Zoptymalizowane złącza elementów z tworzyw sztucznych wzmocnionych  włóknem i metali)

 

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Piotr Gendarz

IMMATRYKULACJA

15 września 2016 / Bez kategorii

immatrykulacja

Harmonogram obowiązkowych spotkań i szkoleń BHP dla studentów I roku

13 września 2016 / Bez kategorii

Harmonogram obowiązkowych spotkań
i szkoleń BHP dla studentów I roku

FlexSimposium

7 września 2016 / Bez kategorii

IV FlexSimposium PL 2016_v4

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

11 lipca 2016 / Bez kategorii

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej