Nasze studia, Twój sukces!

Umowa z Lincoln Electric Bester

20 listopada 2018 / Bez kategorii

Dzisiaj, tj. 20.11.2018, miało miejsce podpisanie Umowy o Współpracy między naszym Wydziałem a firmą Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest w szczególności udzielenie Uczelni przez Lincoln wsparcia przy unowocześnianiu (używanych przez Uczelnię w celach edukacyjnych) urządzeń i materiałów spawalniczych, a także przekazanie Uczelni specjalistycznej wiedzy branżowej w celu udoskonalenia programu szkoleniowego przeznaczonego do nauki dla studentów Uczelni, w zamian za co Uczelnia będzie korzystać z urządzeń i materiałów spawalniczych przekazanych jej przez Lincoln.


W spotkaniu udział brali przedstawiciele firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.:  Łukasz Jałmużna – Commercial Director Eastern Europe, Dariusz Baluch – Sales Development Director Eastern Europe, Piotr Gorzela – Application Team Manager Eastern Europe, Marcin Stankowski – Marketing Specialist, ze strony Uczelni: Dziekan wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. PŚ, Kierownik Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Jacek Górka prof. PŚ, Z-ca Kierownika Katedry Spawalnictwa dr hab. inż. Aleksander Lisiecki.

Serdecznie gratulujemy!

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

16 listopada 2018 / Bez kategorii
Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 251
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie godzin rektorskich
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustanawia się w dniu 19 listopada br. od godziny 13.00 godziny rektorskie
w celu umożliwienia wspólnocie Uczelni udziału
w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Politechnika Śląska dla Niepodległej”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Thales Polska – Warsztaty – Zapisy – 7.11.2018r.

31 października 2018 / Bez kategorii

W dniu 7.11.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali 36 odbędą się warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną możliwości współpracy studentów z firmą, w ramach projektów przemysłowych i staży, a także Akademicka Sieć Thales Polska, z której działań moga korzystać studenci. W spotkaniu będzie uczestniczył także przedstawicie ambasady francuskiej, który opowie o możliwościach wsparcia współpracy z firmą i o programach dla studentów.

Studentów, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie emaila ze zgłoszeniem do Pani Aleksandry Dworakowskiej:

aleksandra.dworakowska@polsl.pl

lub o wpisanie się na listę uczestników w pokoju nr 38.

Firma Thales to obecnie jedna z największych i najważniejszych firm z zakresu nowych technologii i zastosowań sztucznej inteligencji.

Zachęcamy Państwa do udziału.

Z metalem i formą szukamy przyszłych inżynierów w Wodzisławiu Śląskim!

31 października 2018 / Bez kategorii

24 października doktoranci Katedry Odlewnictwa zorganizowali polowanie na przyszłych inżynierów w nieco młodszym towarzystwie niż na co dzień. Pani Malwina Dojka i Pan Rafał Dojka, zaproszeni przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim do przeprowadzenia warsztatów w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, wprowadzili uczniów szkoły w tajniki odlewnictwa. Uczniowie nie tylko z zaciekawieniem wysłuchali interesującego wykładu o pracy inżyniera w odlewni, ale też ochoczo sami wzięli udział w przygotowywaniu form odlewniczych oraz zobaczyli na żywo, jak przebiega proces wykonania prawdziwego odlewu.

 

godziny wolne – 31.10.2018

30 października 2018 / Bez kategorii
OGŁOSZENIE
 
W związku z prośbą Samorządu Studenckiego
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego
wszystkich rodzajów i kierunków studiów
w dniu 31.10.2018 r. (środa) w godzinach od 11:45 do 21:00.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ