Nasze studia, Twój sukces!

Wybory Społecznego Inspektora Pracy na MT

24 maja 2017 / Bez kategorii

Wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń z zakresu modelowania i zastosowania technologii przyrostowych.

18 maja 2017 / Bez kategorii

26.05.2017 –  FCA Poland (Tychy) –Wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń z zakresu modelowania i zastosowania technologii przyrostowych.

Szkolenia zorganizowane były przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, a kursy przeprowadzili pracownicy Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Na spotkaniu z przedstawicielami FCA Poland prowadzone były rozmowy o dalszych szkoleniach pracowników, pracach dyplomowych, stażach i współpracy w zakresie wdrażania nowych technologii. Certyfikaty wręczała Pani Małgorzata Rąb z Biura Karier Studenckich i Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno Gospodarczym Wydziału MT Damian Gąsiorek.

XV edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

12 maja 2017 / Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.
Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl.
Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Gratulacje dla Prodziekana Waldemara Kwaśnego.

11 maja 2017 / Bez kategorii

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Prof. Waldemar Kwaśny reprezentował nasz Wydział wczoraj na Dniu Sportu. I miejsce w konkursie w kategorii „Godka Śląska” oraz II miejsce w sportowym konkursie Dziekanów.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i firmą Delphi.

11 maja 2017 / Bez kategorii

9.05.2017 w Rektoracie Politechniki Śląskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i firmą Delphi. Umowę podpisał Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk i prezes firmy Delphi Tomasz Miśniakiewicz.
Wydział Mechaniczny Technologiczny,  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz firma Delphi już niebawem rozpoczynają prace nad utworzeniem międzynarodowego laboratorium, które powstanie na terenie naszego kampusu.