Nasze studia, Twój sukces!

INŻYNIER APLIKACYJNY – praca gliwice

14 lutego 2019 / Bez kategorii

W związku z dynamicznym wzrostem liczby Klientów i prowadzonych projektów rekrutujemy na stanowisko:

INŻYNIER APLIKACYJNY

/półprzewodniki i komunikacja bezprzewodowa/

Miejsce pracy: GLIWICE

www.jm.pl

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ:  ==>>    inżynier aplikacyjny 20190212

 

 Główne zadania:

 • Bliska współpraca z działami R&D Klientów firmy
 • Organizacja oraz prowadzenie szkoleń dla Działu Handlowego oraz Klientów
 • Wsparcie techniczne Klientów
 • Pomoc w doborze rozwiązań w obszarze półprzewodników oraz komunikacji bezprzewodowej
 • według wymagań Klienta
 • Budowa strategii promocji wybranych linii produktowych
 • Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – elektronika lub pokrewne
 • /znajomość asortymentu Microchip będzie dodatkowym atutem/
 • Znajomość podstaw programowania w języku C dla platform firmy Microchip – AVR/PIC/ARM-Cortex –
 • warunek konieczny
 • Mile widziane 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku lub stanowisku konstruktora
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym kontakt z dostawcami oraz
 • czytanie dokumentacji technicznej
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B

 

 • Oferujemy:

 • Pracę w siedzibie firmy, z aktywnym wsparciem Menedżera Produktu
 • Stabilną formę zatrudnienia – umowa o pracę na pełny etat, stałe godziny pracy
 • Rozwój poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez udział
 • w szkoleniach naszych dostawców
 • Ubezpieczenie na życie
 • Bezpłatna opieka medyczna Luxmed
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Kurs języka angielskiego
 • Dofinansowanie wypoczynku indywidualnego

Studia Dualne II stopnia – trwa rekrutacja

8 lutego 2019 / Bez kategorii

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn cały czas trwa!

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn odbywa się w dwóch etapach:

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z firmami będącymi partnerami przemysłowymi Wydziału.

Kandydaci mogą również zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają poświadczenie (pisemne) przyjęcia na staż w tej firmie. Przy czym firma, którą proponują kandydaci musi posiadać równorzędnie:

– dla specjalności projektowo-konstrukcyjnej: biuro konstrukcyjne, projektowe, dział symulacji i obliczeń lub dział R&D,

– dla specjalności technologiczno-materiałowej: biuro technologiczne, dział produkcji, wytwarzania lub montażu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,
5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym),
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej),
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

2) Po potwierdzeniu przyjęcia do firmy na staż, Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.

Studia dualne II stopnia na kierunku MiBM trwają 3 semestry i kończą się kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Podstawowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: dualmech.polsl.pl.

 

Szkolenie BHP

7 lutego 2019 / Bez kategorii

Inspektorat BHP informuje, że uruchomiony zostanie dodatkowy termin szkolenia w okresie od 18.02.2019-28.02.2019 dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP poprzez Platformę Zdalnej Edukacji lub do testu nie przystąpiły.

Instrukcja szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Hasła dostępu do Platformy Zdalnej Edukacji.

Biuro Obsługi Studenta – nieczynne 31.01.2019

30 stycznia 2019 / Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. (czwartek) Biuro Obsługi Studenta będzie nieczynne, w związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników Biura.

Bezpłatne szkolenia dla studentów.

28 stycznia 2019 / Bez kategorii

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, pn. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” został ogłoszony nabór na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym na szkolenia certyfikowane.

Szkolenia są dedykowane dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia, począwszy od 3 semestru studiów oraz dla wszystkich studentów II stopnia studiów stacjonarnych.

Uruchomienie każdego kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: wojciech.sitek@polsl.pl z podaniem imienia, nazwiska, kierunku studiów, semestru, grupy i nazwy wybranego kursu.

Szczegółowe informacje na temat oferty kursów znajdują się w załącznikach.


Odpowiadając na najczęstsze pytania Studentów odnośnie bezpłatnych kursów prowadzonych w ramach projektu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 pn. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” informuję, że:


1.      Możliwa jest rekrutacja na więcej niż jeden kurs
2.      W przypadku dużego zainteresowania kursem przewidziano uruchomienie kilku grup
3.      Kursy są uruchamiane sukcesywnie po zgłoszeniu się wymaganej liczby Kandydatów
4.      Udział Kandydata w innym programie (np. Motokadra) nie wyklucza udziału w kursach
5.      Szkolenia będą prowadzone w dni powszednie
6.      Rekrutację prowadzi Biuro Karier Studenckich, ul. Konarskiego 20 (Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), pokój 106.
7.      Uczestnikami szkoleń mogą być WYŁĄCZNIE studenci ostatnich 4 semestrów studiów (dotyczy 1-go i 2-go stopnia studiów)

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do BKS.

Wojciech Sitek
Prodziekan ds. Ogólnych


 

Wykaz szkoleń.

Szkolenia podnoszące kompetencje i szkolenia zawodowe.

Szkolenia certyfikowane.