Nasze studia, Twój sukces!

Laureaci Złotej Kredy 2017

19 czerwca 2017 / Bez kategorii

Konkurs Złotej Kredy dla Najlepszego Dydaktyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2016/2017 rozstrzygnięty!

Nasi laureaci:
dr hab. inż. Józef Stabik, prof. Pol. Śl. w kategorii profesor
dr inż. Adam Zarychta w kategorii adiunkt
mgr inż. Magdalena Zorychta w kategorii doktorant

Konkurs, jak co roku organizował Samorząd Studencki MT.
Serdecznie gratulujemy!  Jesteśmy z Was dumni!

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych 16.06.2017

14 czerwca 2017 / Bez kategorii

Na prośbę Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego Technologicznego

ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów

Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich lat i rodzajów studiów

w dniu 16.06.2017 r. (piątek) w godzinach od 08.00 do 21.00

 

Dziekan Wydziału
/-/ dr hab. inż. Anna Timofiejczuk,
prof. nzw. w Pol. Śl.

Prośba o ofertę cenową na przeprowadzenie kursu dla Katedry Odlewnictwa

12 czerwca 2017 / Bez kategorii

WYBÓR JEDNOSTKI na Projekt Inżynierski – studia I stopnia

9 czerwca 2017 / Bez kategorii

Wybór jednostki, w której będzie realizowany projekt inżynierski umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera odbędzie się na publicznym zebraniu w obecności Dziekana Wydziału
w dniu 12 czerwca 2017 r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

08.00 – Mechanika i Budowa Maszyn

08.20 – Mechatronika

10.15 – Zarządzania i Inżynieria Produkcji

12.30 – Automatyka i Robotyka

dla studentów semestru VI, roku akademickiego 2016/2017, studiów stacjonarnych I –go stopnia.

Obecność obowiązkowa!

Osoby nieobecne tracą możliwość wyboru jednostki dyplomowania (Instytutu, Katedry) i zostaną przydzielone na miejsce pozostałe po wyborze.

godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 09.06.2017

8 czerwca 2017 / Bez kategorii

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z obchodami Święta Wydziału Mechanicznego Technologicznego ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich lat i rodzajów studiów w dniu 09.06.2017 r. (piątek) w godzinach od 15.00 do 21.00

Równocześnie informuję, że studenci studiów niestacjonarnych dla których zajęcia zaplanowane w dniu 09.06.2017 r. są zajęciami ostatnimi, odbywają zajęcia zgodnie z planem. Więcej informacji udzielą nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

/-/ Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego
Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.