Nasze studia, Twój sukces!

Warsztaty Tecnomatix z KS Industry Solutions

21 lutego 2020 / Bez kategorii

Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania wspólnie z partnerem przemysłowym – firmą KS Industry Solutions (www.ks-iss.com) uruchamia cykl bezpłatnych warsztatów praktycznych z oprogramowania Siemens TECNOMATIX dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Warsztaty będą prowadzone przez Ekspertów z KS Industry Solutions – autoryzowanego partnera szkoleniowego Siemens Digital Industries Software oraz przez ekspertów z przemysłu.

W dniach 1 oraz 22 kwietnia odbędzie się pierwszy cykl warsztatów z Plant Simulation.

Oprogramowanie Siemens Tecnomatix zapewnia poprawę wydajności produkcji w wielu obszarach, takich jak sterowanie robotyką i automatyzacją, konfigurowanie miejsca pracy pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a także optymalne rozmieszczenie wyposażenia i zaplanowanie przepływu materiałów. Zaawansowane narzędzia do planowania i sprawdzania poprawności umożliwiają optymalizację linii produkcyjnych na etapie ich planowania przed przystąpieniem do etapu ich wdrożenia. Pozwala to zmaksymalizować wydajność i ograniczyć do minimum nakłady ponoszone na inwestycję.

Plant Simulation jest przemysłowym standardem tworzenia modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym, zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D. Program jest zrozumiałym oraz łatwym w obsłudze narzędziem gotowym do natychmiastowej pracy. Większość działań odbywa się na zasadzie funkcji „Drag and drop”, co znacznie skraca czas budowy modelu jak i podnosi komfort użytkowania. Plant Simulation zawiera standardowe biblioteki obiektów do wizualizacji procesów i przepływów materiałowych, ale również umożliwia tworzenie i rozwijanie dodatkowych obiektów w celu rozszerzenia standardowych bibliotek. Wszechstronne narzędzia do analizy umożliwiają szybkie zinterpretowanie danych generowanych przez model i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wydajności, efektywności, poziomu kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, jak również zużycia energii.

Process Simulate jest uniwersalnym, wirtualnym środowiskiem programowania off-line robotów przemysłowych, które umożliwia obsługę modeli robotów różnych firm (m.in. ABB, Fanuc, Kuka itd.), jak również daje możliwość wczytywania programów do sterowników robotów bezpośrednio na hali produkcyjnej. Jest to kompleksowe oprogramowanie umożliwiające projektowanie i sprawdzanie poprawności procesów produkcji w wirtualnym, dynamicznym środowisku, optymalizowanie, sprawdzanie poprawności i programowanie w trybie off-line wieloelementowych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Process Simulate obsługuje wiele różnych procesów w obszarze robotyki (m.in. planowanie trajektorii robotów, testowanie zasięgu robota itd.), co umożliwia wirtualne sprawdzanie i optymalizowanie koncepcji produkcyjnych, a zatem znacznie przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek.

ULOTKA TECNOMATIX:

https://ks-iss.com/wp-content/uploads/2014/04/Tecnomatix.pdf

Podział na grupy językowe (letni 2020)

18 lutego 2020 / Bez kategorii
Spotkania dotyczące podziału na grupy językowe studentów studiów II stopnia, sem. I (letni)odbędą się w następujących terminach:
Kierunek
Termin
Godzina
Sala
Mechtronika
26.02.2020
8.30
697/G
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
26.02.2020
10.15
694/G
Inżynieria Materiałowa
26.02.2020
12.00
J/CEK
Mechanika i Budowa Maszyn, Dualne
26.02.2020
13.45
687/G
Automatyka i Robotyka
26.02.2020
15.30
J/CEK
Mechanika i Budowa Maszyn
26.02.2020
15.30
J/CEK
Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w j. angielskim)
26.02.2020
15.30
692/G
 
 

zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2019/2020

6 lutego 2020 / Bez kategorii

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej informuje,
że zajęcia z Wychowania Fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze letnim 2019/2020 odbywać się będą w następujących terminach:

 

StopieńKierunekSemestrDzień zajęćGodziny zajęć
 

 

I stopnia

AiR2środa 

8.00-9.30

9.30-11.00

11.00-12.30

(do wyboru w zależności od wyboru grupy językowej)

MiBM, MiBM-P2środa
MTA2środa
IM2środa
ZiIP2środa
II stopniaAiR1środa
MiBM1środa
II stopniaIM4/6środa11.00-12.30
MTA1środa11.00-12.30

 

Zmarł Ś.P. prof. Zenon Ignaszak

6 lutego 2020 / Bez kategorii

Zmarł Ś.P. prof. Zenon Ignaszak z Politechniki Poznańskiej.
Profesor był od lat 70-tych aktywnym współpracownikiem Katedry Odlewnictwa i Wydziału w wielu projektach badawczych i koordynatorem projektów, w których Katedra uczestniczyła. Habilitował się na naszym Wydziale w 1989 r.

REKRUTACJA 2020r. na STUDIA DUALNE II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

10 stycznia 2020 / Bez kategorii

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

DWUETAPOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dokumenty przyjmowane są od dnia 07.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi. Proponowany termin rozmów w dniu 30.01.2020 r. godz. 9.00.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż. Przy czym firma którą proponują kandydaci musi posiadać równorzędnie:

– dla specjalności projektowo-konstrukcyjnej: biuro konstrukcyjne, projektowe, dział symulacji i obliczeń lub dział R&D,

– dla specjalności technologiczno-materiałowej: biuro technologiczne, dział produkcji, wytwarzania lub montażu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,
5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Mechaniczny Technologiczny ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym),
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej),
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

2) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, co nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych. Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

Studia dualne II stopnia na kierunku MiBM trwają 3 semestry i kończą się kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.