Nasze studia, Twój sukces!

Immatrykulacja – godziny wolne od zajęć

28 września 2018 / Bez kategorii

W związku z uroczystą Immatrykulacją studentów I roku
(rozpoczęcie uroczystości o godz.10.00)
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego
wszystkich rodzajów i kierunków studiów
w dniu 01.10.2018 r. (poniedziałek)
w godzinach od 8.00 do 21.00.

Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk,
prof. PŚ

Ośrodek Sportu Politechniki informuje

20 września 2018 / Bez kategorii

Uroczysta IMMATRYKULACJA – 01.10.2018 r. godz. 10.00

19 września 2018 / Bez kategorii

Konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców – wyniki

18 września 2018 / Bez kategorii

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 złmiesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

WYNIKI

Harmonogram szkoleń BHP dla studentów I roku (2018)

11 września 2018 / Bez kategorii

HARMONOGRAM SZKOLEŃ