Nasze studia, Twój sukces!

Szkolenie BHP 2020/2021

30 września 2020 / Bez kategorii
Szanowni Studenci;
zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):
1. Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.
2. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.
 
W celu ułatwienia wypełnienia obowiązku przez nowo przyjętych studentów, do wiadomości dołączono przygotowaną przez Inspektorat BHP prezentację  instruktażową dla studentów – w prezentacji zawarto podstawowe informacje odnośnie zasad logowania się na Platformie Zdalnej Edukacji oraz klucze dostępu z podziałem na poszczególne kierunki .

TRYBSTOPIENKOD_WYDZIALUNAZWA_NABORUKlucz dostępu
SIRMTAutomatyka i Robotyka (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny)2020bhp#AIROB
SIRMTInżynieria Materiałowa (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny – GLIWICE)2020bhp#INMAT
SIRMTMechanika i Budowa Maszyn (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny)2020bhp#MBM
SIRMTMechanika i Budowa Maszyn (studia dualne)2020bhp#MBMD
SIRMTMechatronika (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny)2020bhp#MT
SIRMTZarządzanie i Inżynieria Produkcji (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny – GLIWICE)2020bhp#ZIIP
NIRMTAutomatyka i Robotyka (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny)2020bhp#AIROB!
NIRMTMechanika i Budowa Maszyn (miejsce zajęć: Wydział Mechaniczny Technologiczny)2020bhp#MBM!

S-Stacjonarne, N-Niestacjonarne

UWAGA – COVID – INFORMACJE DLA STUDENTÓW

28 września 2020 / Bez kategorii

OGŁOSZENIE 01.10.2020

24 września 2020 / Bez kategorii
OGŁOSZENIE
 
W dniu 01.10.2020 r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 21.00, ogłaszam godziny wolne od zajęć dydaktycznychdla studentów wszystkich kierunków studiów, realizujących zajęcia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
 
W dniu 02.10.2020 r. (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się transmisja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021. Serdecznie zapraszamy! Jest to dzień rektorski – wolny od zajęć dydaktycznych.
 
Regularne zajęcia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym rozpoczynają się od dnia 05.10.2020 r. (poniedziałek)
 
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym odbędzie się w dniu07.10.2020 r. (środa) o godz. 10.00 w auli A (CEK).
Wykład inauguracyjny pt. „Lżejsze, bezpieczniejsze i ekologiczne – wybrane aspekty projektowania nowoczesnych pojazdów” wygłosi prof. dr hab. inż. Adam Grajcar.
 
Uprzejmie informuję, że w trosce o bezpieczeństwo, w uroczystości będą mogli uczestniczyć tylko zaproszeni goście i wybrani studenci I roku.
Po uroczystości, na stronie Wydziału i na FB zostanie umieszczony link do filmu z przebiegu wydarzenia.
Serdecznie zapraszam i zachęcam do oglądania retransmisji.
 
W dniu 07.10.2020 nie przewiduje się godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.
 
Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego
Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

UWAGA STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO

23 września 2020 / Bez kategorii

UWAGA STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO!

Zgodnie z uchwałą nr 75/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 r., z dniem 1 października 2020 r., następuje zmiana wzorów dyplomów ukończenia studiów (bez fotografii).

Studenci, którzy przystąpią do egzaminu dyplomowego od dnia 1 października 2020 r., proszeni są o nierobienie zdjęć do dyplomu.

Studenci, którzy przystąpią do obrony przed dniem 1 października 2020 r., otrzymują dyplom na dotychczasowych zasadach (ze zdjęciem).

Opłaty za wydanie dyplomu pozostają bez zmian.

 

Biuro Obsługi Studentów – nieczynne.

21 września 2020 / Bez kategorii

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem bezpośrednim z zakresu obsługi
Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów USOS
w terminach: 22.09.2020 , 25.09.2020 i 29.09.2020,
Biuro Obsługi Studentów BOS8 w tych dniach będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.