Nasze studia, Twój sukces!

XXXV edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego

9 lutego 2018 / Bez kategorii

Projekty stażowe POWER

6 lutego 2018 / Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w projektach:

Rozwój kompetencji studentów Wydziału MT odpowiedzią na potrzeby branży Automotive – MOTOKADRA

www.motokadra.polsl.pl

 

Doświadczony Absolwent Mechatroniki, Automatyki i Robotyki oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji – DAMAZ

www.damaz.polsl.pl

 

Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0 – DAMIBM

www.damibm.polsl.pl

 

Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej – odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0

www.materstaze.polsl.pl

 

Projekty zakładają m.in. realizację wysokiej jakości staży w celu nabycia i podniesienia kompetencji zawodowych, interpersonalnych, komunikacyjnych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z doświadczeniem uzyskanym w przemyśle oraz umożliwienie absolwentom płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

STUDENCI KRĘCĄ MIASTO!

6 lutego 2018 / Bez kategorii

Nakręć video na temat

„Gliwice-najlepszym miastem do studiowania”

i wygraj kamerę.

więcej info na:           www.edual.pl

Regulamin Konkursu

Załącznik 1 do regulaminu

 

STYPENDIA – ważne informacje i terminy!

23 stycznia 2018 / Bez kategorii

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na semestr. Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych (średnia za siódmy semestr), studenci, którzy chcą przedłużyć w/w stypendium składają wniosek o przedłużenie tego stypendium, natomiast studenci semestru trzeciego studiów II-go stopnia składają nowy wniosek ze średnią za I i II semestr. Nowa lista rankingowa będzie utworzona w marcu.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – 05.03.2018 r.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia i pobierali stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na studiach I-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych.

Termin złożenia wniosku – do 05.03.2018 r.

Wnioski o przedłużenie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy również składać do dnia 05.03.2018 r. Studenci, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji winni dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z akademika lub umowę najmu.

Druki wniosków znajdują się na stronie Wydziału www.mt.polsl.pl w zakładce: Biuro Obsługi Studenta.

Wnioski o stypendia można składać w Biurze Obsługi Studenta od dnia 19.02.2018 r.

Rekrutacja do programu TopMinds

18 stycznia 2018 / Bez kategorii

Zapraszmy do uczestnictwa w programie TopMinds.

TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy   i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.
Program wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada USA w Warszawie oraz Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.
Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Adresaci programu: studenci 1-go i 2-go stopnia oraz doktoranci.

Pełna informacja oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://topminds.pl/