Nasze studia, Twój sukces!

Godziny wolne od zajęć 31.10.2017 – 02.11.2017

27 października 2017 / Bez kategorii

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z prośbą Samorządu Studenckiego
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego
wszystkich rodzajów i kierunków studiów w dniach:

31.10.2017 r. (wtorek)  w godzinach od 11:45 do 21:00
oraz
02.11.2017 r. (czwartek)  w godzinach od 8:00 do 11:30

 

/-/ Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego
Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.

26.10.2017 – COIG – Katowice – za nami kolejne szkolenie Liderów Przemysłu 4.0.

27 października 2017 / Bez kategorii

Tym razem nasi Liderzy odwiedzili firmę COIG w Katowicach. Na szkoleniach odbyły się następujące kursy:
1.      „Cloud Computing” – prowadzący Wojciech Romowicz
2.      „COIG Cloud Backup – aplikacja w chmurze” – prowadzący Rafał Tomczewski
3.      „Prezentacja środowiska Vmware Vsphere” – prowadzący Rafał Mróz
4.      „Bezpieczeństwo IT – wybrane problemy i metody weryfikacji” – prowadzący Marek Ujejski
5.      „Przemysł 4.0 – analityka Big Data – studium implementacyjności w przemyśle wydobywczym” – prowadzący Krzysztof Puzik.
6.      Oprowadzenie po Centrum Przetwarzania Danych COIG S.A.

Od poniedziałku kolejne szkolenia, tym razem z zakresu poszerzonej rzeczywistości i przemysłowego internetu rzeczy. Do stycznia nasi Liderzy będą dysponowali solidną wiedzą z zakresu Przemysłu 4.0.

Konkurs o Nagrodę ABB – 15 edycja 2017/2018

26 października 2017 / Bez kategorii

Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB.

 

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

więcej informacji tutaj:

http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/inicjatywy/konkurs-o-nagrode-abb-edycja-2017-2018

Mat@ndo 2017 na Politechnice Śląskiej

19 października 2017 / Bez kategorii

W dniu 18.10.2017 w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbył się finał V edycji ogólnopolskiego konkursu matematycznego Mat@ndo 2017 dla uczniów szkół średnich.

(http://www.ssm.silesia.pl/matando/)

Finał konkursu połączono z konferencją „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki”.
Nasz Wydział reprezentował Prodziekan ds. dydaktyki prof. Waldemar Kwaśny,
oraz dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, wygłaszając wykład pt. „Improwizacja jazzowa jako podstawa numerycznej metody optymalizacji”.

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU

12 października 2017 / Bez kategorii

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU

MIASTO: Gliwice

INSTYTUCJA: Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Technologicznego

STANOWISKO: Kierownik projektu

PROJEKT:   Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej –

odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0

DATA OGŁOSZENIA: 12.10.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.10.2017

Główne zadania, które będą powierzane pracownikowi na wymienionym stanowisku

 • nadzór nad realizacją projektu, w tym uaktualnianie wniosków , opisy części merytorycznej, przygotowywanie danych do harmonogramów transz
 • zatwierdzanie wszystkich dokumentów finansowych związanych z projektem
 • konsultacje z partnerem ponadnarodowym; zatwierdzanie dokumentów wynikających z konsultacji

Wymagania

 • wyższe wykształcenie,
 • 5 lat stażu pracy,
 • doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych lub posiadanie odpowiednich uprawnień.

Pożądane cechy osobiste kandydata

 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • zaangażowanie w pracy,
 • wysoka kultura osobista

Umiejętności kandydata

 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów w ramach POKL,
 • umiejętność przygotowywania harmonogramu projektu i obsługi generatora wniosków oraz wniosków o płatność,
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników, w tym delegowanie uprawnień, motywowanie,
 • wysokie zdolności interpersonalne,
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowanie decyzji,
 • umiejętność pracy pod presją i odporność na stres,
 • dobra organizacja czasu pracy własnej i innych, kontrolowanie i rozliczanie z powierzonych zadań
 • Rodzaj i wymiar umowy o pracę
 • umowy o pracę – dodatek specjalny.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, ul. Konarskiego 18A/p.39, 44-100 Gliwice.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.09.2017 r.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 2 dni od daty ogłoszenia wyników.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Regulaminie Zatrudniania Pracowników w Projekcie