Nasze studia, Twój sukces!

IMMATRYKULACJA

15 września 2016 / Bez kategorii

immatrykulacja

Harmonogram obowiązkowych spotkań i szkoleń BHP dla studentów I roku

13 września 2016 / Bez kategorii

Harmonogram obowiązkowych spotkań
i szkoleń BHP dla studentów I roku

FlexSimposium

7 września 2016 / Bez kategorii

IV FlexSimposium PL 2016_v4

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

11 lipca 2016 / Bez kategorii

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Zostań Inżynierem XXI wieku – programy płatnych staży przemysłowych

17 czerwca 2016 / Bez kategorii

GMMP – gliwicka fabryka Opla, Nexteer Automotive Poland oraz Johnson Controls Siemianowice zapraszają studentów i absolwentów do odbycia płatnego stażu zawodowego, w trakcie którego kandydaci realizują samodzielne projekty inżynierskie, podnosząc kwalifikacje oraz umiejętności związane z pracą inżyniera na miarę XXI wieku.

Celem programu jest przygotowanie kadr inżynierskich dla przemysłu, umożliwienie studentom ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz absolwentom nabywania praktycznych umiejętności inżynierskich i zapewnienia im bezpośredniego kontaktu z zaawansowaną technologią. Podczas stażu uczestnicy programu realizują standardowy program szkolenia przeznaczony dla pracowników danej firmy, w tym z obszaru kierunku ich wykształcenia. Uczestniczą także w projektach realizowanych w jednostkach organizacyjnych, w których zostali zatrudnieni, a także otrzymują samodzielne zadania indywidualne. Przebieg stażu podlega ocenie na bieżąco przez opiekunów. Stażyści zobowiązani są również do przedstawienia na zakończenie stażu prezentacji podsumowującej, która jest oceniana przez przedstawicieli kierownictwa firmy i przedstawicieli Politechniki Śląskiej. Studenci powinni w okresie stażu kontynuować studia na zasadach indywidualnego toku studiów.

Szczegółowy opis programu oraz oferta proponowana przez poszczególne zakłady dostępne są pod adresem:  http://www.kariera.polsl.pl/IXXIw_062016.pdf. Program koordynowany jest przez Biuro Karier Studenckich w ramach wzmacniania praktycznych aspektów kształcenia w Politechnice Śląskiej. Dodatkowe informacje udzielane są również pod numerem telefonu 32-237-20-75 oraz adresem kariera@polsl.pl. Zachęcamy do aplikowania!