Nasze studia, Twój sukces!

zmarł Prof. Janusz Braszczyński

12 listopada 2019 / Bez kategorii

Ankieta za semestr letni roku akademickiego 2018/2019 – Instrukcja

7 listopada 2019 / Bez kategorii

Ankieta za semestr letni roku akademickiego 2018/2019 – Instrukcja   Ankieta.letni.2018.2019

Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzimy ankietyzację, ocenę pracy nauczycieli, w semestrze poprzednim tj. letnim. Tym razem każdy sam, zgodnie z poniższą instrukcją. Ankieta bez zmian: anonimowa, indywidualna, oceniamy każdego prowadzącego, za każdy rodzaj zajęć. Będąc na semestrze 3 oceniamy zajęcia z 2, będąc na 7 zajęcia z 6! Semestr 9 ocenia zajęcia z 8. Tak jak dotychczas. Zmienia się tylko sposób dostępu do klucza (żetonu). Dlatego

Potrzebny będzie Wam LOGIN i HASŁO systemu SOTS!

1: otwórz w przeglądarce stronę internetową: platforma.polsl.pl/ankieta/

2: wybierz Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz swój kierunek.

3: zaznacz ankietę, oraz sposób/metodę dostępu (autoryzacja przez SOTS) jak na rysunku. Następnie kliknij GENERUJ ŻETON

4: postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie, podaj swoje dane logowania do SOTSa w celu weryfikacji. Następnie kliknij SPRAWDŹ DANE.

5: jeżeli system poprawnie zweryfikuje użytkownika pojawi się następne okno, w którym należy skopiować i zapamiętać swój żeton (przepisać na kartkę, wydrukować, zapisać do notatnika itd. metoda dowolna). Żeton generuje się jednokrotnie! Nie ma możliwości odtworzenia go jeśli ktoś nie zapisał (o czym system przypomni). Na dole pojawia się ważność żetonu, okres do kiedy aktywna będzie ankieta, oraz kierunek dla którego została wygenerowana. Proszę NIE KORZYSTAĆ z szarego pola szyfrowania do wysyłania żetonów!

Następnie przejdź do strony logowania – kliknij STRONY LOGOWANIA

6: czy na pewno zapisałeś/skopiowałeś swój żeton?!?! Jeśli tak kliknij OK

7: przepisz/wklej skopiowany wcześniej żeton, oraz przepisz kod z obrazka. Od tego momentu dalsze przeprowadzanie ankiety wygląda tak jak w latach ubiegłych, o czym większość z Was pamięta. Następnie kliknij WEJŚCIE

8: po zalogowaniu:

Kierunek studiów bez zmian.

Rok akademicki 2018/2019.

Forma studiów: I stopnia stacjonarne, lub II stopnia stacjonarne.

Prowadzący, Przedmiot, Rodzaj zajęć – zgodnie z planem z poprzedniego semestru. (Plan zajęć można znaleźć na stronie www.plan.polsl.pl wybierając semestr letni).

Po wypełnieniu wszystkich pól ankiety klikamy WYŚLIJ i kolejna ankieta. Wypełniamy ankietę dla każdego prowadzącego, za każde z prowadzonych zajęć. Jeśli prof. X prowadził wykład i ćwiczenia – wypełniamy ankietę za wykład (1) i za ćwiczenia (2). Jeśli na ćwiczeniach było dwoje prowadzących, wypełniamy ankietę dla każdego osobno.

Pod ankietami znajduje się też Ocena pracy Biura Obsługi Studenta – którą też wypełniacie!

Na koniec klikamy WYLOGUJ

 

Prosimy o rzeczowe i rzetelne podejście do sprawy!!!

 

Pytania, wątpliwości, problemy?   Wyślij mail do grzegorz.krawczyk@polsl.pl

OGŁOSZENIE – godziny wolne od zajęć

5 listopada 2019 / Bez kategorii

W związku z prośbą Samorządu Studenckiego,
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów wszystkich kierunków studiów, realizujących zajęcia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,
w dniu 07.11.2019 r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 11.45.

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!

5 listopada 2019 / Bez kategorii

W dniu 5.11.2019 r. Władze Wydziału i Dyrekcja Szkoły podpisały porozumienie o objęciu patronatem naukowym uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu. Celem porozumienia jest promocja kształcenia technicznego, możliwość korzystania z bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Technologicznego, możliwość przeprowadzania zajęć na Politechnice Śląskiej. Szkołę reprezentowała Pani Wicedyrektor mgr Agnieszka Solecka, natomiast Wydział Pan Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. PŚ.

 

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości – godziny wolne od zajęć

22 października 2019 / Bez kategorii

OGŁOSZENIE

W związku z odbywającą się Giełdą Pracodawcy i Przedsiębiorczości
i związaną z tym prośbą Samorządu Studenckiego,
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów wszystkich kierunków studiów, realizujących zajęcia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,
w dniu 24.10.2019 r. (czwartek) w godzinach od 08.00 do 15.00,

Studenci proszeni są o udział w Giełdzie Pracy i Przedsiębiorczości.