Nasze studia, Twój sukces!

WYBÓR JEDNOSTKI na Projekt Inżynierski – studia I stopnia

9 czerwca 2017 / Bez kategorii

Wybór jednostki, w której będzie realizowany projekt inżynierski umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera odbędzie się na publicznym zebraniu w obecności Dziekana Wydziału
w dniu 12 czerwca 2017 r. w sali 36 na Wydziale MT o godzinie:

08.00 – Mechanika i Budowa Maszyn

08.20 – Mechatronika

10.15 – Zarządzania i Inżynieria Produkcji

12.30 – Automatyka i Robotyka

dla studentów semestru VI, roku akademickiego 2016/2017, studiów stacjonarnych I –go stopnia.

Obecność obowiązkowa!

Osoby nieobecne tracą możliwość wyboru jednostki dyplomowania (Instytutu, Katedry) i zostaną przydzielone na miejsce pozostałe po wyborze.

godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 09.06.2017

8 czerwca 2017 / Bez kategorii

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z obchodami Święta Wydziału Mechanicznego Technologicznego ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich lat i rodzajów studiów w dniu 09.06.2017 r. (piątek) w godzinach od 15.00 do 21.00

Równocześnie informuję, że studenci studiów niestacjonarnych dla których zajęcia zaplanowane w dniu 09.06.2017 r. są zajęciami ostatnimi, odbywają zajęcia zgodnie z planem. Więcej informacji udzielą nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

/-/ Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego
Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.

REKRUTACJA na STUDIA DUALNE I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

7 czerwca 2017 / Bez kategorii

DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: studia_dualne_RMT@polsl.pl

koniecznie z dopisaniem na końcu treści:
Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 z póź. zm. 926)

Dokumenty przyjmowane są od 04.05.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi w dniach 20-21.06.2017 r.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż.

2) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

 

Studia dualne I stopnia na kierunku MiBM trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim.
W czasie studiów, w każdym roku, studenci przez 6 miesięcy uczęszczają na zajęcia na uczelni i przez 6 miesięcy odbywają płatne staże w przemyśle.
Zajęcia na uczelni odbywają się w miesiącach X-XII (semestr zimowy) oraz III-V (semestr letni).
W miesiącach I-II oraz VI-IX studenci odbywają staże przemysłowe.
Studentom przysługuje urlop oraz ferie zimowe na uczelni.
Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

Wybór specjalności dla studentów VI semestru studiów niestacjonarnych I-go stopnia

5 czerwca 2017 / Bez kategorii

Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego,
studiów niestacjonarnych I stopnia (semestr VI)
proszeni są o zgłoszenie się w dniu 09.06.2017 r.
w sali 36 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
w celu dokonania wyboru specjalności,
w zakresie której będzie realizowany projekt inżynierski.

Obecność obowiązkowa!

Proponowane specjalności:

– kierunek Automatyka i Robotyka o godzinie 1530

ZAB – Budowa i Eksploatacja Maszyn (RMT2 – Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania)

ZAB – Budowa i Eksploatacja Maszyn (RMT6 – Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn)

– kierunek Mechanika i Budowa Maszyn o godzinie 1550

ZMB – Budowa i Eksploatacja Maszyn (RMT3 – Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej)

ZMB – Budowa i Eksploatacja Maszyn (RMT6 – Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn)

ZMB – Budowa i Eksploatacja Maszyn (RMT7 – Katedra Budowy Maszyn)

ZMC – Materiały inżynierskie i technologie procesów materiałowych (RMT5 – Katedra Spawalnictwa)

1. BIEG NA ORIENTACJĘ Wydziału MT 09.06.2017 – godzina 15.00

1 czerwca 2017 / Bez kategorii

– Należy się zapisać (e- mailowo, na adres bieg.mt@gmail.com), informacje w załączonym pliku -> ZGŁOSZENIE <- potwierdzenie otrzymają Państwo tą samą drogą.

– liczba uczestników ograniczona do 60 osób (decyduje kolejność zgłoszenia), startujących w grupach 2-4 osobowych o dowolnym składzie. Wszystkie informacje w regulaminie -> REGULAMIN <-

– na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale i niespodzianki a dla 3 najlepszych zespołów dodatkowe nagrody!