Nasze studia, Twój sukces!

Zostań specjalistą w branży motoryzacyjnej.

16 lipca 2018 / Bez kategorii

Już we wrześniu rusza nabór kandydatów do projektu kierowanego do tych, którzy chcieliby podjąć pracę w przemyśle samochodowym. Mają motywację i chęć do pracy, ale z różnych przyczyn boją się przystąpić do normalnego naboru pracowników, gdyż uważają, że:
• nie mają kwalifikacji,
• nie znają się na technice,
• nigdy nie pracowali w przemyśle,
• i boją się, że sobie nie poradzą!

Kształcenie będzie realizowane na pięciu kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej:
• automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
• elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
• transport (Wydział Transportu)
• mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
• zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Powstanie pięć grup szkoleniowych, każda po 15 osób, wsparcie obejmie łącznie 75 osób. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu kształcenie jest możliwe do zrealizowania w ramach godzin kontaktowych na uczelni w trakcie 6 miesięcy (1+5) oraz odbycia praktyk u przedsiębiorcy również w okresie 6 miesięcy (1+5). Wynagrodzenie uczestnika praktyk będzie finansowane z projektu pozyskanego przez Politechnikę Śląską i będzie wynosić do 4000 zł brutto miesięcznie.

Znasz kogoś, kto nie wie co ze sobą zrobić, pomóż mu, przekaż tą informację aby się uaktywnił zawodowo. Ścieżkę kariery zawodowej budujemy całe życie!

Szczegóły dotyczące naboru już wkrótce!

Więcej na stronie: www.motona5.polsl.pl oraz w ULOTCE

podpisanie listu intencyjnego w ramach projektu POWER

10 lipca 2018 / Bez kategorii

Udział Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Katedry Odlewnictwa w kształceniu dualnym na poziomie szkolnictwa średniego zawodowego.

W dniu 5.07 br. w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu POWER pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”, realizowanego wspólnie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej i pracowników Katedry Odlewnictwa, Główny Instytut Górnictwa oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Pilotaż będzie przeprowadzony w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie przy współudziale KGHM Polska Miedź. W roku szkolnym 2018/2019 modelowy program praktycznej nauki zawodu będą realizować uczniowie klas I i II 4-letniego technikum w realnych warunkach pracy, czyli u pracodawcy. Pozwoli to zweryfikować, czy wszystkie elementy programu będą mogły być stosowane w praktyce szkolnej i wdrożone do systemu kształcenia na poziomie rozwiązań systemowych.

List intencyjny w obecności Urszuli Bauer, śląskiego kuratora oświaty, Romana Kowalczyka dolnośląskiego kuratora oświaty oraz przedstawicieli GIG (Szymon Łagosz kierownik projektu) i Politechniki Śląskiej (Jan Szajnar koordynator projektu w PŚ) podpisali: dr Janusz Michałek, prezes Zarządu KSSE, dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Zarządu KSSE, Stefania Kramarzewska, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie oraz Jarosław Dudkowiak starosta głogowski, a także Marta Kieruzal, dyrektor Departamentu HR KGHM Polska Miedź i Tomasz Maciejowski dyrektor naczelny administracji KGHM Polska Miedź.

Źrodło: KSSE

Diamentowy Grant na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

9 lipca 2018 / Bez kategorii

Pan inż. Adrian Radoń, student III semestru studiów II stopnia kierunku Nanotechnologia
i Technologie Procesów Materiałowyc
h znalazł się w gronie laureatów VII edycji programu Diamentowy Grant. Laureat otrzymał 220 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Wpływ morfologii nanocząstek magnetytu na proces ich izotermicznego wzrostu, właściwości elektryczne oraz aktywność fotokatalityczną”, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ.

 

Diamentowy Grant to prestiżowe wyróżnienie dla wybitnych studentów, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy.
W VII edycji konkursu wyłoniono 80 laureatów spośród 214 wnioskodawców.

GRATULUJEMY!!

Nagroda Siemensa dla mgr inż. Pawła Mynca

22 czerwca 2018 / Bez kategorii

Jury VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki wyróżniło Pana mgr inż. Pawła Mynca nagrodą II stopnia za pracę magisterską pod tytułem „Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozowania wybranego układu automatyki”, której promotorem jest dr inż. Piotr Przystałka z Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Wyróżnienie dla Wydziału odebrał Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. inż. Wojciech Sitek.

Gala wręczenia nagród odbyła się dnia 18 czerwca 2018 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Certyfikat KAUT i EUR-ACE dla MiBM-u

22 czerwca 2018 / Bez kategorii

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, podczas Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów KAUT i EUR-ACE