Nasze studia, Twój sukces!

Immatrykulacja 2020

6 października 2020 / Bez kategorii

Listy studentów semestr zimowy 2020/2021

2 października 2020 / Bez kategorii
Informujemy, że na platformie zdalnej edukacji utworzony został kurs “Listy studentów”, w którym Biuro Obsługi Studentów zamieszczać będzie aktualne listy studentów poszczególnych kierunków i grup studenckich, wraz z ich adresami e-mail w domenie student.polsl.pl.
 
Przypominamy o konieczności założenia konta (maila) studenckiego i posługiwania się mailami w domenie “student.posl.pl”

Wymagania dla studentów I roku w sprawie składania dokumentów

1 października 2020 / Bez kategorii

Wymagania dla studentów I roku w sprawie składania dokumentów

Studenci I roku składają dokumenty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Student składa gotowe, wypełnione OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA link do pobrania ze strony MT oraz na FB.

http://mt.polsl.pl/zalecenia-dotyczace-bezpieczenstwa-epidemicznego-w-obiektach-ps/

Wymagane są własne środki ochrony osobistej ( maseczka i rękawiczki) oraz własny długopis.

Studenci zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Politechniki Śląskiej w kwestiach bezpieczeństwa sanitarnego.

W przypadku kolejki wymagane jest zachowanie odpowiedniego odstępu.

  1. Studenci składają dokumenty w białej, wiązanej teczce, z naklejoną stroną 3
    z kwestionariusza osobowego (wygenerowanego z systemu SOREK)
  2. W teczce studenci zobowiązani są do złożenia:
  • wydrukowanego z systemu rekrutacji, podpisanego kwestionariusza osobowego,
  • kopii świadectwa maturalnego (bardzo ważne).

 

WAŻNA INFORMACJA:

Studenci przynoszą do wglądu oryginał świadectwa maturalnego oraz dokument tożsamości.

Dokumenty będą przyjmowane przy specjalnie przygotowanych stanowiskach w niżej wymienionych aulach w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego, przy ul. Konarskiego 18b, 44-100 Gliwice:

Dni przyjmowania dokumentów:

5 października 2020 – Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji –AULA D –  godzina od 8.00 – 11.00

6 października 2020 – Mechanika i Budowa Maszyn-AULA B(stacjonarne, niestacjonarne, dualne), Inżynieria Materiałowa – godzina od 9.00 – 13.30

 7 października 2020 – Automatyka i Robotyka-AULA B (stacjonarne i niestacjonarne) –  godzina od 9.00 – 13.30

 

Studenci przy składaniu dokumentów otrzymują do podpisu:

  • oświadczenie o odpłatnościach,
  • ślubowanie,
  • legitymację studencką, jeśli dopełnili formalności.

Studenci zobowiązani są do stosowania się do znaków informacyjnych w budynku.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w obiektach PŚ

1 października 2020 / Bez kategorii
Wprowadzono zalecenia dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego, obowiązujące w obiektach Politechniki Śląskiej, w związku z którymi studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego zobowiązani są o złożenia wypełnionego załącznika nr 1 do wprowadzonych zaleceń:
a) w przypadku studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia – wraz z dokumentami składanymi podczas odbioru legitymacji studenckiej,
b) w przypadku pozostałych studentów – w trakcie pierwszych zajęć kontaktowych, osobie prowadzącej te zajęcia.

Zapisy na lektorat języków obcych w semestrze zimowym 2020/21 w trybie zdalnym

30 września 2020 / Bez kategorii
W związku z koniecznością przeprowadzenia zapisów studentów na lektoraty języków obcych w semestrze zimowym 2020/21 w trybie zdalnym, w imieniu Studium Języków Obcych, przekazujemy informację na temat sposobu zapisów na lektoraty:

1. Grupy kontynuujące lektorat – przed pierwszymi zajęciami w semestrze zimowym 2020/21, prowadzący skontaktują się ze swoimi grupami drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora na Platformie Zdalnej Edukacji. W tym celu wykorzystane zostaną posiadane dane adresowe z ubiegłego semestru. Prowadzący poinformują o rozpoczęciu zajęć w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem zajęć, udostępniając kody do kursów oraz spotkań na ZOOM lub Microsoft Teams.

2. Grupy podejmujące zajęcia z języków obcych po raz pierwszy (tegoroczny nabór):
– pierwszy kontakt odbędzie się za pośrednictwem videoplatformy ZOOM lub Microsoft Teams (spotkanie wprowadzające) – na stronie SJO zostanie zamieszczona informacja o terminach pierwszych spotkań zgodnie z obowiązującym planem zajęć dla poszczególnych kierunków wraz z linkiem do spotkania na ZOOM lub Teams;
– w trakcie spotkania studenci otrzymają link do indywidualnego formularza zgłoszeniowego w usłudze Microsoft365 Forms (w celu dokonania zapisu studenci muszą posiadać numer albumu);
– w dniu poprzedzającym kolejne zajęcia na stronie SJO zostanie zamieszczona informacja o przydziale do konkretnych grup wraz z nazwiskami prowadzących i sposobem kontaktu. Listy zostaną również rozesłane drogą mailową przez Biuo Obsługi Studenta.

3. Na stronie SJO zostaną zamieszczone następujące informacje:
– harmonogram zapisów na lektorat dla grup z tegorocznego naboru,
– przydział do grup językowych po dokonaniu zapisu – listy studentów (tylko nr albumów),
– lista koordynatorów kierunków – zarówno dla grup nowych jak i kontynuowanych zostaną wyznaczeni koordynatorzy poszczególnych kierunków – lektorzy, do których będą mogli się zgłaszać studenci, którzy z różnych przyczyn nie zdołali zapisać się na lektorat w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Załącznik 1 – grupy kontynuacja

Załącznik 2 – grupy nowe