Nasze studia, Twój sukces!

Pełnomocnicy Dziekana ds. Kierunku Studiów

4 grudnia 2020 / Bez kategorii

Pełnomocnicy Dziekana ds. Kierunku Studiów

Drodzy studenci,

informujemy, że powołano osoby, z którymi mogą Państwo kontaktować się między innymi w przypadku problemów i pytań dotyczących zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, wyboru specjalności, programu studiów oraz w jakichkolwiek sprawach związanych ze studiami w naszej Uczelni.

Utworzono także adresy e-mail, umożliwiające Państwu kontakt z tymi osobami.

.

 

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA – dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ, MT_AiR@polsl.pl
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz MECHANICAL ENGINEERING – dr inż. Damian Skupnik, MT_MiBM@polsl.pl
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – dualne – dr hab. inż. Janusz Śliwka, prof. PŚ, Studia_dualne_RMT@polsl.pl
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – dr inż. Małgorzata Olender-Skóra, MT_ZiIP@polsl.pl
  • MECHATRONIKA – dr inż. Wawrzyniec Panfil, MT_MTA@polsl.pl
  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – dr inż. Barbara Grzegorczyk, MT_IM@polsl.pl
  • NANOTECHNOLOGIA – dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ, MT_NANo@polsl.pl

 

Konferencja EM’2020

27 listopada 2020 / Bez kategorii

W dniach 30.11 – 02.12.2020r. odbędzie się XVIIth International Conference on Electron Microscopy (EM’2020) (www.stereology.pl/em-2020). Konferencja ta po raz pierwszy została zorganizowana 57 lat temu (1963r.) przez Profesora Stanisława Gorczycę i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Obecnie jest renomowaną konferencją międzynarodową, organizowaną co 3 lata, przez różne krajowe instytucje naukowe o najwyższym poziomie rozwoju i zastosowań metod mikroskopii elektronowej, we współpracy z Polskim Towarzystwem Mikroskopii (PTMi). W tym roku głównym organizatorem jest Politechnika Śląska (chairmen: prof. dr hab. inż. Maria Sozańska i dr inż. Hanna Myalska), a wydarzenie jest organizowane we współpracy z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Polskim Towarzystwem Mikroskopii oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Ze względu na stan pandemiczny konferencja odbędzie się po raz pierwszy w formie on-line. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń metodycznych i aplikacyjnych dla specjalistów z dziedziny mikroskopii elektronowej, krystalografii, materiałoznawstwa, chemii i fizyki ciała stałego oraz medycyny i biologii, umożliwiając im zapoznanie się z nowymi metodami i technikami stosowanymi w badaniach strukturalnych materiałów, jak również preparatów biologicznych i tkanek. Celem Konferencji EM’2020 jest przegląd ostatnich osiągnięć w zakresie mikroskopii elektronowej w następujących głównych obszarach tematycznych: analitycznej mikroskopii elektronowej i technik towarzyszących mikroskopii, obrazowania w SEM/STEM, krystalografii i technik HRTEM, obrazowania 3D, mikroskopii in-situ, a także aplikacji technik mikroskopii elektronowej w nauce o materiałach, chemii i fizyce oraz medycynie. Najszerszy zakres tematyczny konferencji obejmuje zastosowanie metod i technik mikroskopii elektronowej w badaniach właściwości materiałów, począwszy od tradycyjnych materiałów inżynierskich po badania nanomateriałów oraz wysokozaawansowanych materiałów funkcjonalnych. Przewidziano 11 wykładów zaproszonych prelegentów, 37 referatów plenarnych oraz 56 prezentacji posterowych. Dodatkowo, podczas Konferencji EM’2020 odbędzie się Sesja Młodych Naukowców, w której będzie brało udział 31 osób. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele świata nauki z 15 krajów: USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Grecji, Czech, Słowacji, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Konga oraz Ghany. Wśród uczestników konferencji znaczną grupę stanowią naukowcy z Politechniki Śląskiej, głównie z Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Tradycyjnie podczas konferencji będą zorganizowane 3 konkursy: konkurs dla Młodych Naukowców na najlepszą prezentację, konkurs na najlepszy poster oraz konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie otrzymane technikami mikroskopii. W trakcie Konferencji EM’2020 odbędą się również spotkania „Okrągłego stołu” obejmujące dwa obszary tematyczne: „Mikroskopia elektronowa w badaniach biologicznych i medycznych” oraz „Zaawansowane techniki w skaningowej mikroskopii elektronowej i naukach pokrewnych”.

Wśród 200 uczestników Konferencji EM’2020 gościć będziemy światowej sławy ekspertów z dziedziny mikroskopii elektronowej, naukowców z dziedziny inżynieria materiałowa oraz przedstawicieli środowiska medycznego.

Streszczenia referatów oraz postery opublikowane będą w Book of Abstracts oraz Book of Posters. Uczestnicy konferencji mają możliwość opublikowania swoich wyników badań w wysokopunktowanych czasopismach, tj. Microscopy and Microanalysis (IF=3.414) oraz Archives of Metallurgy and Materials (IF= 0.586).

Sponsorami konferencji EM’2020 są firmy: Platinum Sponsor – COMEF, Gold Sponsor – PIK Instruments, Silver sponsor – LABSOFT oraz inni sponsorzy – TESCAN, Uni-Export. Wsparcie medialne konferencji zaoferowały: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach oraz Muzeum Śląskie.

 

 

 

Dzień Odlewnictwa 2020

27 listopada 2020 / Bez kategorii
Szanowni Państwo, Studenci Wydziału MT,  
mając na uwadze popularność poprzednich spotkań wiodących odlewni oraz firm współpracujących ze studentami studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Mechanicznego Technologicznego, chcemy Państwa zaprosić na kolejną jego edycję.
Chcemy w ten sposób przedstawić studentom, którzy zdecydują się po uzyskaniu dyplomu inżyniera podjąć pracę zawodową, możliwości kariery w branży odlewniczej i pokrewnych, lub też dalsze możliwości rozwoju, jeśli zdecydują się podjąć studia magisterskie na specjalności odlewniczej. Prezentacje będą adresowane do wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Ze względu na sytuację, spotkanie odbędzie się online przy użyciu komunikatora Zoom.us i rozpocznie się o godzinie 13.00 dnia 3 grudnia (czwartek) a potrwa około 2 godzin. Każda z zaproszonych firm będzie mogła przedstawić swoją ofertę w formie prezentacji multimedialnej w czasie ok 10 minut. Po zakończeniu całości spotkania będzie możliwość dalszej dyskusji dla osób zainteresowanych poszczególnymi ofertami. Jesteśmy przekonani o celowości takich spotkań i liczymy na Państwa udział. Dane do logowania znajdują się poniżej oraz na dołączonym plakacie a  przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: jan.jezierski@polsl.pl
 
Dane spotkania Zoom:
 
Jan Jezierski is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
Topic: Dzień Odlewnictwa dla studentów Wydziału MT 2020
Time: Dec 3, 2020 01:00 PM Warsaw
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 999 4978 9828
Passcode: 027362

 

 

Ważność legitymacji studenckich

19 listopada 2020 / Bez kategorii

Ważna informacja!


Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Aktualnie obowiązujące ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie zawiera ono daty końcowej obowiązywania ograniczeń (tak jak miało to miejsce w roku akademickim 2019/2020). Oznacza to, że ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni będą obowiązywać do momentu uchylenia Rozporządzenia (lub ewentualnej jego zmiany wprowadzającej końcowy termin ograniczeń), a legitymacje studenckie będą z mocy prawa ważne przez 60 dni od tej daty.

Na ten moment legitymacje studenckie zachowują więc ważność co najmniej do 5 stycznia 2021 r.

Zmarła Pani Krystyna Durys

13 listopada 2020 / Bez kategorii

Szanowni Państwo, z żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas Pani Krystyna Durys. Zawsze będziemy Ją pamiętać nie tylko jako naszego pracownika, ale jako kogoś znacznie więcej: była dla nas również Przyjaciółką, a młodszym pracownikom wręcz „matkowała”, pomagając w różnych trudnych chwilach. Żegnamy Cię Pani Krysiu!

Msza pożegnalna odbędzie się w kościele Wniebowzięcia NMP w Gliwicach, (ul. Kozielska 50) w dniu 16.11 o godzinie 10.00, skąd udamy się do kaplicy cmentarnej przy cmentarzu centralnym w Gliwicach (ul Kozielska 120). Pogrzeb zaplanowany został na godzinę 11.00.