Nasze studia, Twój sukces!

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

18 maja 2018 / Bez kategorii

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Na Wydziale uruchomiono projekt:
Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Mechanika – Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Oferta skierowana jest do kandydatów planujących rozpocząć studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.

Projekt zakłada szereg korzyści, w tym także finansowych, dla jego uczestników.

Szczegóły dostępne są na stronie www.imim.polsl.pl oraz u Kierownika Projektu dr. hab. inż. Witolda Belucha (p. 149, tel. 327 22 41).

Godziny wolne od zajęć 17.05.2018 – anulowano

16 maja 2018 / Bez kategorii
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że decyzja o ogłoszeniu godzin  wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 17.05.2018 r. została odwołana.
 
Z poważaniem
Dziekan Wydziału
/-/ dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

godziny wolne od zajęć dydaktycznych

18 kwietnia 2018 / Bez kategorii
OGŁOSZENIE
 
W związku z DNIEM OTWARTYM Politechniki Śląskiej,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 19.04.2018 r. (czwartek) w godzinach od 13.15 do 15.30.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

Doktor Honoris Causa dla Arkadiusza Mężyka

17 kwietnia 2018 / Bez kategorii

Mam ogromny zaszczyt poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Arkadiusz Mężyk, pracownik Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, decyzją Senatu ,,Gheorghe Asachi” Technical University w Iasi, w Rumunii, otrzyma tytuł Doktora Honris Causa tej Uczelni.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa odbędzie się w dniu 10.05.2018 r. w Iasi

Jego Magnificencji Rektorowi składamy serdeczne gratulacje i jesteśmy dumni, że Pan Profesor należy do Społeczności naszego Wydziału.

Anna Timofiejczuk
Dziekan
Wydział Mechaniczny Technologiczny

Pozytywna ocena akredytacyjna dwóch kierunków.

4 kwietnia 2018 / Bez kategorii

Polska Komisja Akredytacyjna wydała POZYTYWNĄ ocenę w sprawie oceny programowej na kierunkach: Inżynieria Materiałowa oraz Mechatronika.