Nasze studia, Twój sukces!

STYPENDIA – ważne informacje i terminy!

23 stycznia 2018 / Bez kategorii

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na semestr. Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych (średnia za siódmy semestr), studenci, którzy chcą przedłużyć w/w stypendium składają wniosek o przedłużenie tego stypendium, natomiast studenci semestru trzeciego studiów II-go stopnia składają nowy wniosek ze średnią za I i II semestr. Nowa lista rankingowa będzie utworzona w marcu.

Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – 05.03.2018 r.

Studenci, którzy rozpoczynają studia II-go stopnia i pobierali stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na studiach I-go stopnia winni złożyć kompletny wniosek do Biura Obsługi Studenta ds. socjalno-bytowych.

Termin złożenia wniosku – do 05.03.2018 r.

Wnioski o przedłużenie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy również składać do dnia 05.03.2018 r. Studenci, którzy mieszkają w akademiku lub na stancji winni dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z akademika lub umowę najmu.

Druki wniosków znajdują się na stronie Wydziału www.mt.polsl.pl w zakładce: Biuro Obsługi Studenta.

Wnioski o stypendia można składać w Biurze Obsługi Studenta od dnia 19.02.2018 r.

Rekrutacja do programu TopMinds

18 stycznia 2018 / Bez kategorii

Zapraszmy do uczestnictwa w programie TopMinds.

TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy   i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.
Program wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada USA w Warszawie oraz Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.
Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Adresaci programu: studenci 1-go i 2-go stopnia oraz doktoranci.

Pełna informacja oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://topminds.pl/

Spotkanie informacyjne ws. szkoleń Corporate Readiness Certficate

16 stycznia 2018 / Bez kategorii

W dniu 18 stycznia 2018 o godz. 13.30 w sali 36 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące cyklu szkoleń Corporate Readiness Certficate.
Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli 3 partnerów programu z biznesu: Accenture, IBM, ING Services Polska. Ukończenie szkolenia jest potwierdzone certyfikatem wydawanym przez firmę prowadzącą szkolenie.  Spotkanie poprowadzi mgr inż. Przemysław Papliński, Department Manager – IBM Cloud, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Materiały dot. spotkania dostępne są tutaj (LINK)

Studenci Politechniki Śląskiej laureatami konkursu o nagrodę FCA

5 stycznia 2018 / Bez kategorii
Sześciu studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów XIX edycji konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles na najlepsze prace dyplomowe i badawcze. Gratulujemy!
Celem konkursu jest wspieranie młodych naukowców pasjonujących się przemysłem motoryzacyjnym i stosowanymi w nim nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Do konkursu mogły być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.

W tegorocznej edycji nagrodzono sześć prac z Politechniki Śląskiej – dwie prace inżynierskie oraz cztery magisterskie.

Nagrodzone prace inżynierskie:
– „Pojazd elektryczny BATT2CARS – obliczenia trakcyjne”, autor: Artur Goś, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny; 
– „Pojazd elektryczny BATT2CARS – budowa prototypu”, autor: Marcin Gaik, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny.

Nagrodzone prace magisterskie:
– „Nowa generacja energooszczędnych silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o strumieniu osiowym do zastosowań w motoryzacji”, autor: Paweł Lasek, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny;
– „Aplikacja Test Thermo-Shock na platformę cDAQ w kontekście IIOT (Industrial Internet of Things)”, autor: Jarosław Rzepecki, promotor: dr inż. Roman Wyżgolik, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki;
– „Optymalizacja i analiza numeryczna własności wytrzymałościowych korbowodu silnika spalinowego”, autor: Dariusz Gros, promotor: dr Agata Śliwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
– „Wpływ boru na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego”, autor: Anna Hajok, promotor: dr hab. inż. Andrzej Studnicki, Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku- Białej.
Zaproponowane w nagrodzonych pracach opracowania mogą mieć zastosowanie w praktyce bezpośrednio w fabrykach lub w Centrum Badawczym Grupy FCA.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 2 stycznia 2018 dzień wolny.

28 grudnia 2017 / Bez kategorii

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 130/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14.11.2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w związku ze świętem przypadającym w sobotę 06.01.2018 r. ustala się dzień 2 stycznia (wtorek) 2018 r. dniem wolnym od pracy na Politechnice Śląskiej (§3 zarządzenia).