Nasze studia, Twój sukces!

26.05.2019 godziny wolne

OGŁOSZENIE

 

W związku z umożliwieniem studentom wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

i związaną z tym prośbą Samorządu Studenckiego,

ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów

w dniu 26.05.2019 r. (niedziela) w godzinach od 08.00 do 21.00