Nasze studia, Twój sukces!

02.01.2019 – Godziny wolne od zajęć

OGŁOSZENIE
 
Na prośbę Samorządu Studenckiego,  
ogłasza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego wszystkich kierunków studiów
w dniu 02.01.2019 r. (środa) w godzinach od 08.00 do 20.00.
 
Dziekan Wydziału
/-/dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ